رژه دریایی ارتش در دریای عمان با حضور رییس جمهوری

.

.