بازدید فرمانده کل قوا از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه