۲۴ اسفند ۱۳۸۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 10541012
۰ نفر
گوش کردن به موسیقی تند در هنگام رانندگی خطرناک است # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/12/80 خارجی.علمی.موسیقی.رانندگی به گفته پژوهشگران، برای رانندگانی که در خودروهای خود به موسیقی تند گوش می کنند، خطر تصادف دو برابر رانندگانی است که به موسیقی ملایم گوش می دهند. به گزارش خبرگزاری آلمان از لندن، تحقیقات قبلی رابطه گوش کردن به موسیقی با صدای بلند و رانندگی خطرناک را مشخص کرده بود و در مطالعه جدید که نتایج آن در شماره اخیر مجله نیوساینتیست به چاپ رسیده است، محققان به بررسی تاثیر گوش کردن به موسیقی با ضرباهنک بالا، بر نحوه رانندگی اشخاص پرداختند. در این مطالعه محققان از 8 راننده داوطلب با حداقل هفت سال تجربه رانندگی استفاده کردند. این افراد با استفاده از فناوری شبیه سازی رانندگی در حالی که قطعات متفاوت موسیقی برایشان پخش می شد به رانندگی پرداختند. برای این رانندگان، قطعات مختلف موسیقی از موسیقی ملایم با ضرباهنک 60 ضرب در دقیقه تا موسیقی تند با ضرباهنک 120 ضرب در دقیقه و یا بیشتر پخش شد. به منظور افزایش تاثیر موسیقی بر این افراد، محققان موسیقی را با صدای بلند برای داوطلبان پخش کردند. بررسیها نشان داد این افراد که درون دستگاه شبیه سازی رانندگی قرار داشتند، در هنگام گوش دادن به موسیقی تند بیشتر در هنگام رانندگی خطر می کنند. برای مثال، موسیقی تند سبب شد تا این داوطلبان در مقایسه با آن عده که برایشان موسیقی ملایم پخش می شد، تا دو برابر بیشتر از چراغ قرمز عبور کنند و میزان تصادفات نیز برای آنها تا دو برابر افزایش یافت. البته به گفته محققان، رفتار راننده در یک شبیه ساز رانندگی ممکن است کاملا با شرایط حقیقی رانندگی یکسان نباشد. همچنین در این مطالعه مشخص شد که ضربان قلب افرادی که به هر نوع موسیقی گوش می دهند در مقایسه با افرادی که به هیچ موسیقی گوش نمی دهند دارای نوسانات کمتری است. این کاهش نوسانات تپش قلب نشان می دهد که موسیقی حواس راننده را پرت می کند و هوشیاری را کاهش می دهد. به گفته محققان، رانندگان باید به تاثیر موسیقی تند بر نحوه رانندگی خود آگاهی داشته باشند و در هنگام راندن خودرو به موسیقی ملایم گوش بدهند و یا اینکه با کم کردن صدای آن، از کاهش تمرکز خود جلوگیری کنند. ک ب 895/894/18