۲۴ اسفند ۱۳۸۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 10541010
۰ نفر
مجله تخصصی " جامعه پزشکی تهران" منتشر می شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/12/80 داخلی.علمی. نشریه علمی ماهنامه جامعه پزشکی تهران ، ارگان رسمی سازمان نظام پزشکی تهران بزرک به مدیر مسوولی دکتر سید شهاب الدین صدر منتشر می شود. این نشریه با شمارگانی برابر 30 هزار نسخه، بطور رایگان در اختیار اعضای سازمان نظام پزشکی تهران بزرک قرار می گیرد. این ماهنامه تازه ترین مصوبات و رویدادها در زمینه پزشکی، حقوق و اقتصاد پزشکی را منعکس کرده و به بررسی مسائل گوناگونی از قبیل وضعیت متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور، طبابت مطلوب و دیگر موضوعات می پردازد.
کلیه پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، دکترای علوم آزمایشگاهی و کارشناسان پروانه دار می توانند با ارسال تقاضای اشتراک به صندوق پستی شماره 4498 14155-، نشریه جامعه پزشکی تهران را دریافت نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 8962367 و 8807854 تماس حاصل کنند. ت م 894/18