تا چند ماه دیگر نخستین مثانه مصنوعی انسان آماده پیوند می شود # تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/11/80 خارجی.علمی.مثانه.پیوند یک جراح آمریکایی آماده است تا چند ماه دیگر نخستین مثانه مصنوعی انسان را پیوند بزند. به گفته او، این نخستین باری است که یک ارگان رشد یافته در آزمایشگاه در یک انسان مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمایش قبلا با موفقیت در مورد سگها انجام شده و هم اکنون جراحان در انتظار موافقت مسوولان درمانی با بکارگیری این شیوه در مورد انسانها هستند. نمونه هایی از بافت مثانه سگها گرفته شده و در محیط آزمایشگاه،ماهیچه جدید و سلولهای مثانه روی سطوح کروی به شکل مثانه رشد داده شد. دکتر آنتونی آتالا، از بیمارستان کودکان بوستون به اخبار بی بی سی گفت هم اکنون وی سعی دارد برای ترمیم قلبهای آسیب دیده ،عضلات جدید قلب و یا حتی کلیه پرورش دهد. وی افزود: در طول زمان این تلاشها محدودیتی نخواهند داشت. او معتقد است که با ادامه شیوه های موجود، نهایتا همه ارگانهای بدن حداقل قابل ترمیم خواهند بود. دکتر آتالا می گوید: مثانه پرورش یافته در محیط آزمایشگاه، می تواند جای مثانه هایی را که توسط سرطان ، عفونت و یا جراحت از بین رفته است ، بگیرد.
ت م 894/27/18 /خارجی/ترجمه/