چشم اندازی امیدبخش برای ترمیم آسیبهای مغزی ناشی از سکته گشوده شد # تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/04/81 خارجی.علمی.پزشکی.سکته. تحقیقات انجام شده بر روی موشها نشان می دهد که یکی از مواد شیمیایی بدن که به رشد سلولهای عصبی کمک می کند، می تواند به ترمیم آسیبهای مغزی بعد از وقوع سکته نیز کمک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشینگتن، "اینوسین Inosine" یک نوکلئوزید است که به رشد رشته های عصبی به نام آکسون کمک می کند. آکسون تندریل هایی است که پیامهای عصبی را ارسال می کند. اینوسین می تواند با رشد آکسون، ارتباطات قطع شده در بخشهای آسیب دیده مغز را مجددا برقرار کند. دکتر لاری بنوویتز استاد عصب شناسی دانشکده پزشکی هاروارد در کیمبریج ماساچوست و سرپرست این تحقیق می گوید: این مطالعه نشان می دهد که اینوسین می تواند به میزان زیادی باعث تشکیل ارتباطات مجدد بعد از بروز سکته شود. به نظر می رسد که این ترمیم بهبود قابل توجهی در کارکرد مغز فراهم می آورد. مصرف اینوسین در حیوانات تاکنون عوارض جانبی نداشته است. این ماده بطور طبیعی در بدن ساخته می شود، اما در این مطالعه توسط علوم حیات بوستون تهیه شده است. تحقیقاتی که در سال 2001 انجام شد نشان داد که تزریق این ماده ظرف 24 ساعت بعد از وقوع سکته، نتایج دلگرم کننده ای به همراه دارد. هرساله 750 هزار تن در آمریکا دچار سکته می شوند. سکته بعد از حمله قلبی و سرطان، سومین عامل مرک و میر در این کشور محسوب می شود. مشروح این یافته ها در نشریه " انجمن ملی علوم " آمریکا به چاپ رسیده است. علمی./1584/70