استفاده از ساقه سلولها به بهبود بیماران قلبی کمک می کند # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 خارجی.علمی.سلولها.بیماری های قلبی. بررسیهای یک گروه از محققان دانشگاه فرایبورک نشان داده است که استفاده از ساقه سلولهای بیماران قلبی می تواند تا حد زیادی در درمان ناراحتی آنان موثر باشد. محققان دانشگاه فرایبورک، 60 داوطلب مبتلا به بیماری قلبی را به دو گروه تقسیم کردند.در مورد گروه اول ساقه سلولهای برگرفته از مغز استخوان این بیماران به طور مستقیم به ماهیچه قلبشان تزریق شد. در مورد گروه دوم از بهترین شیوه های درمان موجود برای مداوای ناراحتی قلبی آنان استفاده شد. مقایسه شرایط دو گروه پس از شش ماه پیگیری این دو روش مختلف مشخص ساخت که نحوه عمل دهلیز چپ قلب بیماران گروه اول تا میزان 7 درصد بهبود یافته در حالی که در مورد بیماران گروه دوم این بهبود تنها تا میزان هفت دهم درصد بوده است. به اعتقاد پژوهشگران دانشگاه فرایبورک هرچند تزریق ساقه سلولها تنها عامل بهبود چشمگیرتر بیماران دسته اول نبوده اما به نظر می رسد این ساقه سلولها در بدن بیماران به رگهای خونی تازه و ماهیچه های جدید تبدیل شده اند و کارآیی قلب را افزایش داده اند. پزشکان تاکنون از ساقه سلولهای افراد بالغ برای مداوای بیماری سرطان خون استفاده می کرده اند و این نخستین بار است که از این روش برای درمان ناراحتی قلبی نیز بهره گرفته شده. استفاده از این شیوه با دو مزیت بزرک همراه است. نخست آنکه چون ساقه سلولها از بدن خود بیمار گرفته شده اند، سیستم ایمنی بدن بیمار در برابر آن واکنش منفی نشان نمی دهد. دیگر آنکه چون این ساقه سلولها از بدن جنینهای سقط شده بدست نیامده اند، مسائل مربوط به رعایت اخلاق پزشکی و قبح بهره گیری از جنینهای سقط شده در مورد آن مطرح نیست. یکی از داوطلبانی که با این روش مورد درمان قرار گرفته بیماری انگلیسی به نام "ایان روزنبرک" است که چنان از موفقیت این شیوه هیجان زده شده که مصمم است با ایجاد یک سازمان خیریه در انگلستان به ترویج این شیوه کمک کند. روزنبرک تا پیش از عمل اخیر به واسطه ناراحتی شدید قلب قادر به راه رفتن یا انجام فعالیتهای متعارف نبود امااکنون پس از شش ماه مداوا تا حد زیادی توانایی حرکتی خود را بازیافته است. علمی. 346/2222/127 1418