"کاسینی" تصاویری اعجاب انگیز از کیوان و اقمار آن ارسال کرد # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 خارجی.علمی.کیوان.کاسینی. سفینه "کاسینی" که بتازگی در مدار سیاره کیوان بزرگترین سیاره منظومه شمسی قرار گرفته، تصاویری از این سیاره و اقمار نزدیک آن به زمین ارسال کرده است. این تصاویر می تواند در کشف راز حلقه های زیبای اطراف مشتری به دانشمندان کمک کند. اخترشناسانی که سرگرم بررسی تصاویر ارسالی کاسینی هستند، به این نکته توجه کرده اند که بخش اعظم حلقه های ابر مانندی که پیرامون کیوان قرار دارد، از جنس یخ و نیز ماده تیره ای است که دانشمندان باعنوان " گل و لای" از آن یاد می کنند. در همین حال، تصاویر دیگر کاسینی از دو قمر مشتری به نامهای "فیبی" و "پرومته" که در دو طرف این سیاره قرار دارند این فرضیه را تایید می کند که یخ و کلوخ و گل و لای اطراف زحل، بقایای یک قمر متلاشی شده است. نکته دیگری که از تصاویر کاسینی روشن شده آن است که نیروی جاذبه اقمار اطراف مشتری موجب بروز حرکتهای موج مانند در حلقه های گرداگرد این سیاره می شود. کاسینی همچنین تصاویری از سطح "تایتان" بزرگترین قمر کیوان به زمین ارسال کرده است. این تصاویر نیز که از ورای ابرهای ضخیم بالای این قمر تهیه شده، وجود بقایای یخ بر روی این قمر را مشخص می کند. همچنین در این عکسها خطوط دیگری بر روی سطح تایتان مشاهده می شود که منشا آن معلوم نیست. به اعتقاد اخترشناسان، تایتان پس از سیاره زمین تنها جرم آسمانی در منظومه شمسی است که در سطح آن آب موجوداست. تصاویری که کاسینی از تایتان و فیبی به زمین ارسال کرده است شباهت زیادی به نخستین تصاویری دارد که چند دهه قبل در نخستین ماموریتهای فضایی از سطح زمین و ماه تهیه شده بود. علمی. 346/2226/127 1418