نخستین ستارگان در میان سروصدای کرکننده آوایی سوت مانند پدیدار شدند # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/03/83 خارجی.علمی.ستارگان.انفجار بزرک. یک اخترشناس آمریکایی با استفاده از داده های جمع آوری شده در مورد پرتوهای زمینه کیهان، مدلی آهنگین را از نحوه شکل گیری کیهان تکمیل کرده است. "مارک ویتل" از دانشگاه ویرجینیا، داده هایی را که سفینه فضایی "دبلیو ام آ پک" WMAP از پرتوهای زمینه کیهان جمع آوری کرده است، مورد استفاده قرار داد تا نقشه تازه ای از کیهان بر مبنای صدایی که در مراحل مختلف خلق و تطور اجرام کیهانی در پهنه گیتی شنیده می شد تکمیل کند. پرتوهای زمینه کیهان بقایای پرتو درخشانی هستند که در هنگام "انفجار بزرک" در کیهان ظاهر شدند و طی 14 میلیارد سال گذشته با انبساط کیهان از شدت و چگالی آنها کاسته شده اما بقایای آنها هنوز به شکل فسیلواره هایی که تاریخچه آغاز کیهان را در خود جای داده اند، در همه کیهان پراکنده اند.
تغییراتی که در پرتو زمینه کیهان مشاهده می شود حکایت از میزان حضور ماده در بخشهای مختلف کیهان در مراحل اولیه شکل گیری آن دارد. به نوشته هفته نامه علمی "نیوساینتیست" کیهان شناسان خوش ذوق آمریکایی، فرکانس ها و تواترهای نوری مشاهده شده از رصدهای مربوط به پرتو زمینه کیهان را به صورت مستقیم به اصوات و طنین ها تبدیل کرده اند، اما این اصوات به واسطه تواتر بسیار پائین، برای گوش آدمی محسوس نیستند. برخی از این اصوات به میزان 50 اوکتاو پائین تر از نت آ A هستند. اما اگر همه این اصوات به یک نسبت بر روی مقیاس صوت بالا آورده شوند، امکان شنیدن آنها وجود خواهد داشت. در مورد شدت صدا نیز میزان تغییرات آن حداکثر به 110 دسی بل می رسد که معادل یک کنسرت موسیقی پرسروصداست. کیهان شناس آمریکایی نتایج حاصل از تحقیقات خود را در هفته گذشته در جمع اعضای انجمن اخترشناسی آمریکا اعلام کرد. بر خلاف نامی که برای "انفجار بزرک" انتخاب شده، آغاز کیهان در سکوت کامل صورت گرفته است زیرا هیچ زمینه و محیطی برای انتشار صوت وجود نداشته است. اما بزودی صداهای غرش مانند مختلفی در کیهان شنیده شد که به زبان موسیقی با نتهایی که شکوهمند و با عظمت تلقی می شود، بیان می گردد. صدای کیهان در آغاز پیدایش آن بر روی پایگاه اینترنتی Presentation AAS به آدرس edu/~dmw8f.virgina.astro.ww قابل شنیدن است. علمی. 346/2222/127 1418