روش قورباغه های نر برای گفت وگو، بدون آنکه قورباغه های ماده متوجه شوند # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/84 خارجی.علمی.قورباغه. تازه ترین پژوهشهای محققان روشن ساخته که قورباغه های نر نیز همانند خفاشها و دولفینها و شمار معدودی از جوندگان از توانایی استفاده از امواج مافوق صوت برای برقراری ارتباط با یکدیگر برخوردارند. آلبرت فنک از دانشگاه ایلی نویز در اوربانا -شامپین به اتفاق همکارانش به این نکته پی برده است که یک نوع از قورباغه های ساکن رودخانه های بسیار پرخروش و سریع نزدیک چشمه های ابگرم هوانک شان در شرق چین هم می توانند صداهای قابل شنیدن برای انسان تولید کنند و هم قادرند اصواتی با فرکانسهای بالاتر از 20 کیلوهرتز که برای انسان قابل تشخیص نیست ایجاد کنند. به اعتقاد محققانی که پژوهش اخیر را به انجام رسانده اند، قورباغه ها از امواج مافوق صوت برای برقراری ارتباط در دل شب و در هنگامی که همهمه و صدای آب محیط را در بر گرفته بهره می گیرند. در این شرایط صداهایی که در پس زمینه وجود دارد مانع از آن می شود که اصوات عادی قابل شنیدن باشند. به نوشته هفته نامه علمی نیچر کشف اخیر این پژوهشگران در عین حال توضیحدهنده ساختار خاص گوش این نوع قورباغه است. پرده گوش این قورباغه ها دارای فرورفتگی خاصی است که به جانور امکان می دهد فرکانسهای بالاتر از 20 کیلو هرتز را بخوبی دریافت کند. پرده گوش این نوع قورباغه به غایت نازک است و استخوانهای گوش میانی آن فوق العاده کوچک هستند. موقعیت خاص پرده گوش و اندازه استخوانها امکان دریافت فرکانسهای بالا را برای جانور فراهم می آورد. اما نکته جالب دیگری که این پژوهشگران در تحقیق خود بدان پی برده اند آن است که پرده گوش قورباغه های ماده دارای فرورفتگی نیست و تنها قورباغه های نر دارای این فیزیولوژی خاص هستند. به این ترتیب روشن می شود که جنس نر این نوع قورباغه می توانند بدون مزاحمت ماده ها با یکدیگر گفت وگو کنند و اسراری را که مایل نیستند ماده ها از آن سر در آورند در فرکانسی انتقال دهند که ماده ها قادر به شنیدن آن نیستند. 2222/346 علمی.1418