۲۷ اسفند ۱۳۸۴،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 10525220
۰ نفر
انرژی خورشیدی رقیبی برای انرژی هسته ای # لندن،خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/84 علمی.فناوری.انرژی. یک فیزیک دان انگلیسی که متخصص انرژی خورشیدی است در تازه ترین تحقیق خود استدلال کرده است که کشورهای پیشرفته می توانند در بیست سال آینده برق مورد نیاز خود را به میزان زیادی از انرژی خورشیدی به دست آورند. به اعتقاد این فیزی کدان، این نوع انرژی می تواند به مراتب پیشتازتر از انرژی هسته در رفع نیازهای این کشورها باشد. "کیث بارنام" از امپریال کالج دانشگاه لندن در مقاله ای در نشریه "نیچر" ویژه مواد مدعی شده است آلمان می تواند تولید برق خود را از انرژی خورشیدی که در حال حاضر یک گیگا (میلیارد) وات است تا سال 2012 به 12 گیگا وات برساند و ژاپن نیز قادر است تولید برق خود را از همین منبع از رقم 1/1 گیگا وات در سال 2004 به رقم 100 گیگا وات در سال 2030 افزایش دهد. به گفته این کارشناس اگر دولت انگلیس نیز از همین اندازه دوراندیشی برخوردار باشد می تواند توان 12 گیگا واتی به دست آمده از نیروگاههای هسته ای خود را تا سال 2023 بطور کامل از نیروی خورشید به دست آورد. به این ترتیب این کشور می تواند در آن زمان همه نیروگاههای هسته ای خود را به استثنای یک نیروگاه تعطیل کند. در مورد آمریکا نیز متخصص انگلیسی معتقد است این کشور تا سال 2020 می تواند رقمی بالاتر از 28 گیگا وات انرژی را از نیروی خورشید به دست آورد. علمی./2222/346/1584