۲۸ اسفند ۱۳۸۵،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 10516380
۰ نفر
جثه گوسفندان در زمستانهای سرد بزرگتر می شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/85 علمی.محیط زیست.گوسفند.آب و هوا. یک مطالعه 20 ساله در مورد گوسفندهای اسکاتلندی نشان می دهد اثر تغییرات آب و هوای زمین بر این حیوانات نشان می دهد در زمستانهای سرد جثه گوسفندان بزرگتر و تعداد آنها بیشتر می شود. روی ظاهر و همچنین جمعیت این حیوانات می شود. سایت اینترنتی "بی بی سی نیوز" به نقل از این مطالعه گزارش داد، در زمستانهای سخت و سرد، جثه گوسفندان بزرگتر می شود و تعداد آنها افزایش می یابد و به عکس در زمستانهای ملایم تر، جثه گوسفندان کوچکتر و جمعیت آنها کاسته می شود. دانشمندان انگلیسی حاضر در این مطالعه که گزارشی از آن در شماره اخیر نشریه "ساینس" به چاپ رسیده است عقیده دارند این نخستین تحقیقاتی است که وجود ارتباط میان تغییرات آب و هوای زمین و تغییرات جثه و نیز جمعیت حیوانات را نشان می دهد. به گفته "تیم کولسن" محقق کالج سلطنتی لندن، پیش از این امکان اثبات وجود ارتباط میان بوم شناسی (اکولوژی ) و نیز تغییرات تکاملی حیوانات وجود نداشت اما به نظر می رسد موجودات زنده به توانایی مرتبط کردن این دو عامل با یکدیگر دست یافته اند. در این مطالعه محققان گوسفندان از نژاد "سوی" را در جزیره "هیرتا" در "آوتر هبرایدز" در اسکاتلند بررسی کردند. به گفته دکتر "کولسن"، دلیل انتخاب گوسفندان جزیره یاد شده این است که آنها در گذشته با دقت کامل مورد مطالعه قرار گرفته اند و به علاوه مکان زندگی آنها نیز ساده و فاقد پیچیدگی زیاد است زیرا این ناحیه فقط گوسفند است و علفزار. محققان اطلاعات جمع آوری شده در مورد این گوسفندان از سال 1985 تاکنون را بررسی کردند و مواردی نظیر تغییرات جمعیت و همچنین جثه آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج مطالعه نشان داد ارتباط نزدیکی میان جثه حیوانات و تعداد آنها وجود دارد. هنگامی که تعداد گوسفندان دارای جثه بزرک در جمعیت آنها افزایش می یابد، تعداد کل گوسفندان نیز بیشتر می شود که این احتمالا به دلیل توانایی بالاتر گوسفندان بزرک در زمینه تولید مثل است. از سوی دیگر اطلاعات جمع آوری شده نشان داد جثه حیوانات نیز متاثر از شرایط محیط زیست آنهاست. به گفته "کولسن"، در دهه 1980 که زمستانهای سختی در اسکاتلند سپری شده است، تعداد گوسفندان درشت جثه افزایش یافته اما در سالهای بعدی که زمستانهای ملایم تری سپری شده اند، جثه گوسفندان نیز کوچکتر شده است. وی افزود: این مطالعه نشان می دهد تغییرات محیط زیست تا چه میزان بر تکامل و نیز اکولوژی حیوانات تاثیر گذار است. علمی./9132/1786