18 آذر آغاز تجربیات سیمز برای استفاده از سیم های نازک نقره برای بخیه / روز شمار تاریخ پزشکی / # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/09/85 داخلی.اجتماعی.روزشمار.پزشکی. فردا 18 آذر برابر با نهم دسامبر 2006 است. در چنین روزی در سال 1845 "جی ماریون سیمز" تجربیات خود را در مورد استفاده از سیم های نازک نقره برای بخیه آغاز کرد. سیمز مشاهده کرد که بخیه های سیلک و کاتگوت موجب التهاب و عفونت می شوند بنابراین از سیم های نازک نقره ای برای درمان فیستول بین واژن و مثانه استفاده کرد که این روش، موفقیت آمیز بود. سمیز را به عنوان "پدر ژنیکولوژی نوین" می شناند. 106 سال پیش در چنین روزی، "فوئل ژوزف ترنس مونتگمری نیدهام"، بیوشیمیدان، جنین شناس و تاریخ نگار تاریخ علم انگلیسی به دنیا آمد. او کتابی با نام "علم و تمدن در چین" نوشت که در آن جنبه های مختلف علم و طب چینی و فناوری در تمدن چینی در طی 25 قرن آمده است. همچنین در چنین روزی در سال 1902 "جورج والاس کیدر"، بیوشیمیدان آمریکایی به دنیا آمد. او تمایزهای شیمیایی بین سلول های سرطانی و طبیعی را نشان داد. کیدر و دستیارانش در بهار سال 1949 کشف کردند "آزاگونین" (یک آنالوک گوانین ) رشد اشکال خاصی از سرطان ها و لوکمی ها را در موش، بدون آن که به سلول های سالم و طبیعی میزبان آسیب برساند، مهار می کند. اجتمام/ 1776/1553