بومیان می توانند راه حل هایی برای تغییر اوضاع اقلیمی زمین ارایه کنند ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/86 علمی ـ آموزشی کشاورزان هندوراس برای محافظت از محصولات خود در برابر توفانهای دریایی هاریکن،از یک ترفند قدیمی بهره می گیرند و در زیر درختان اقدام به کشت می کنند تا ریشه درختان خاک را نگه دارد و به محصول آسیبی نرسد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت اعلام کرده است نه فقط کشاورزان هندوراسی، بلکه بسیاری از بومیان در سراسر جهان مالک گنجینه ای از دانش سنتی هستند که این دانش سنتی می تواند در راهبردهای انطباق با تغییر اوضاع اقلیمی به کار آید.
جفری مک نیلی از اتحادیه گفت بومیان برای سازگاری با تغییر اوضاع اقلیمی از شیوه های زیادی استفاده می کنند و ما می توانیم این شیوه ها را از آنها فراگیریم.
این راهبردها شامل تنوع بخشی در محصولات کشاورزی به منظور به حداقل رساندن خطر نابودی محصول یا تغییر در شیوه های ذخیره غذا نظیر خشک کردن یا دودی کردن غذاها بسته به تنوع آب و هواست.
جولیا مارتون لفوره مدیرکل این اتحادیه گفت بومیان نه تنها قربانیان تغییر اوضاع اقلیمی هستند، بلکه به خاطر وابستگی طولانی خود به طبیعت به راهبردهایی برای کنار آمدن با تغییر اوضاع اقلیمی و وقایع شدید طبیعی دست یافته اند که همانند صدها سال پیش امروزه نیز اهمیت زیادی دارد.
این مردمان که بیشترین آسیب پذیری را در برابر تغییر اوضاع اقلیمی دارند شاهد آن هستند که دانش آنها برای رویارویی با آثار این پدیده دیگر مطمئن نیست.
به طور مثال مردمان پونان درشرق کالیمانتان در اندونزی وقتی می خواهند درخت میوه بکارند منتظر ماه کامل می مانند تا شانس به دست آوردن میوه های درشت بیشتر شود.
به عبارت دیگر روزی که ماه به شکل هلال دیده می شود روزی است که باید از کاشت درختان میوه و کشت برنج خودداری کرد.
اما با تغییراتی که در اوضاع اقلیمی پدیده آمده است این نشانه ها دیگر برای تعیین زمان مناسب کاشت درختان کارآمد نیست.
مک نیلی با تاکید بر ایفای نقش بیشتر بومیان در گفت و گوهای مربوط به تغییر اوضاع اقلیمی افزود کسانی که به ندرت نامی از آنها به میان می آید بیشترین صدمه را از تغییر اوضاع اقلیمی متحمل می شوند.
در ماه دسامبر گروهی از بومیان با تجمع در بیرون از محل برگزاری کنفرانس تغییر اوضاع اقلیمی سازمان ملل در بالی اندونزی اعتراض خود را نسبت به عدم حضور خود در این مذاکرات مهم اعلام کردند.
مارسیال آریاس یکی از بومیان کونا پاناما می گوید هیچ مکانی برای حضور بومیان در نظر گرفته نشده است درحالی که آنها حق شرکت دارند.
شماره 007 ساعت 13:57 تمام