۲۷ اسفند ۱۳۸۶،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 10509213
۰ نفر
زمین گرمتر می شود ذوب 'بی سابقه ' یخچال های طبیعی ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/86 علمی ـ آموزشی.علومپایه دانشمندان در مطالعات اخیر خود بر روی 30 یخچال طبیعی در 9 رشته کوه در سطح جهان به این نتیجه رسیده اند که میزان ذوب آنها در سال 2006، به سطح بی سابقه ای رسیده است.
به گزارش بی بی سی، در سالهای 1980 تا 1999 به طور متوسط 0/3 متر از یخچال های طبیعی آب شده اند. اما این در حالیست که فقط در سال 1/5 ، 2006 متر از این یخچال ها ذوب شده اند.
بیشترین تغییرات مربوط به یخچالی در نروژ است که 3/1 متر نازک تر شده است. این در حالیست که تنها اندکی به قطر یخچال دیگری در شیلی اضافه شده است.
آکیم استینر، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در این باره می گوید: اگر نگویم میلیاردها نفر، اما میلیون ها نفر از مردم دنیا به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای آشامیدن، کشاورزی و مصارف صنعتی به این منابع آبی طبیعی وابسته هستند.
به گفته استینر لازم است که همه مردم به موضوع رشد فزاینده ذوب شدن این یخچالها توجه کنند.
این مقام اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل همچنین می گوید اگربه آنچه توسعه اقتصاد سبز خوانده می شود توجه کافی بشود، احتمالا آینده تاریکی در انتظارمان نخواهد بود.
گروه پژوهش سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا روند فزاینده آب شدن یخچال های طبیعی را نتیجه استفاده از سوخت های فسیلی و مشخص ترین نشانه پدیده گرم شدن کره زمین می داند.
پیشتر و در اواخر فوریه سال جاری گروهی از دانشمندان انگلیسی که در قطب جنوب در حال تحقیق بودند به شواهد روشنی دست یافتند که حاکی از ناپایداری بیشتر یخچال های بخش غربی قطب جنوب است.
به گفته این دانشمندان اگر این وضع ادامه پیدا کند ممکن است سطح آب دریا در جهان به میزان قابل توجهی افزایش بیابد.
این مستندات از یخچال هایی به دست آمده اند که منطقه ای به مساحت تگزاس را در بخش دورافتاده ای از غرب قطب جنوب می پوشانند.
این رود یخی با سرعت به سوی اقیانوس حرکت می کند.
شماره 009 ساعت 13:40 تمام