ثمر تربیت پزشکان در کشورهای فقیر را کشورهای ثروتمند می چینند روندنگران کننده فرارمغزهای پزشکی از کشورهای فقیربه کشورهای ثروتمند ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/04/11 علمی آموزشی.پزشکی. فرارمغزها براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت روند پیری جمعیت و افزایش بار بیماریها، تقاضا برای نیروهای بخش بهداشت را افزایش خواهد داد که این امر به معنی ادامه روند مهاجرت از کشورهای فقیر به سوی کشورهای ثروتمند است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تالین، مری رابینسون مسئول سابق حقوق بشر سازمان ملل که در اتحاد نیروی کار بهداشت جهانی با هدایت سازمان جهانی بهداشت نقش کلیدی ایفا می کند در یک کنفرانس سازمان جهانی بهداشت گفت اکنون برای کشورهای اروپایی اتخاذ یک رویکرد اخلاقی برای نیازهای نیروهای بخش بهداشتی و کاهش تاثیر منفی مهاجرت بر نظام بهداشتی کشورهای در حال توسعه حیاتی است.
بیش از 50 کشور اروپایی در یک اجلاس سازمان جهانی بهداشت با محوریت فرار مغزهای پزشکی و پرستاران از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند که به تازگی در تالین در استونی برگزار شد شرکت کردند.
بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی آموزش بهداشتی نیرومندی دارند، اما با مهاجرت این نیروها در سرمایه گذاری خود ضرر می کنند و در مقابل، کشورهای ثروتمند با جذب مهاجران در هزینه های آموزش خود صرفه جویی می نمایند.
فرار مغزها در بخش بهداشتی کمبود منابع مراقبتهای بهداشتی را در کشورهای فقیر تشدید می کند و نابرابریهای بهداشتی را در جهان عمیق تر می نماید.
سازمان جهانی بهداشت کمبود جهانی پزشکان، پرستاران و سایر متخصصان را بیش از 3/4 میلیون نفر برآورد کرده است که بیشترین کمبود در کشورهای در حال توسعه احساس می شود.
در 57 کشور کمبود شدید نیروهای بخش بهداشت ، اجرای برنامه های ایمن سازی کودکان ، مراقبتهای پیش از تولد و درمان سل، ایدز و مالاریا را با مانع روبرو کرده است. از این 57 کشور ، 36 کشور در جنوب صحرای آفریقا واقع شده اند.
به علت افزایش تقاضا در کشورهای ثروتمند، مهاجرت از کشورهایی که بیشترین کمبود نیروهای بخش بهداشتی را دارند طی 30 سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است.
تحقیقات سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد در 30 کشور مهم صنعتی بطور متوسط 18 درصد از پزشکان و 11درصد از پرستاران در خارج از این کشورها متولد شده اند.
لیوبا نگرو سخنگوی سازمان جهانی بهداشت می گوید نیروهای بهداشتی حق مسافرت و بهره مندی از زندگی بهتری را دارند، اما مردمان کشورهایی که گرفتار بیشترین مهاجرت مغزها هستند نیز حق برخورداری از بهداشت مناسب را دارند.
وی گفت باید برای ایجاد توازن بین حق مهاجرت با حق برخورداری از نظام بهداشتی کارآمد برای همگان،راه حل های فنی پیدا شود و در این راه مسائل اخلاقی نیز مدنظر قرار گیرد.
کشورها بجای آنکه فقط به نیازهای فوری توجه کنند و بطور مقطعی نیروهای مورد نیاز را برای پر کردن این خلاء بطور کامل خریداری کنند، باید به آموزش و تربیت نیروها توجه کنند.
کشورهای تامین کننده نیروهای پزشکی همچنین باید نیروهای متخصص کافی تربیت کنند، اما نه با هدف به خارج فرستادن این نیروها.
تنها در آفریقا که بیشترین مشکلات و نیازهای بهداشتی را دارد سالیانه 23 هزار متخصص مجرب دانشگاهی از این قاره مهاجرت می کنند. اطلاعات بدست آمده از دانشکده های پزشکی آفریقای جنوبی نشان می دهد یک سوم تا نیمی از دانش آموختگان این دانشکده ها به کشورهای توسعه یافته می روند. مهاجرت پرستاران از این هم بدتر است. بیش از 150 هزار پرستار فیلیپینی و 18 هزار پرستار زیمبابوه ای در خارج از کشورهای زادگاه خود مشغول کارند. حدود 31 درصد از پزشکان و 13 درصد از پرستاران در انگلیسی تبار غیر انگلیسی دارند.
شماره 014 ساعت 12:21 تمام