گزارشی از نخستین جلسه شواری سیاستگذاری آموزشی سازمان تربیت بدنی # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/12/79 داخلی.ورزشی. نخستین جلسه شورای سیاستگذاری آموزشی سازمان تربیت بــدنی ، دوشنبه شب به ریاست سید مصطفی هاشمی طبا، معاون ریاست جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی در محل این سازمان برگزار شد. هاشمی طبا در این نشست با تاکید بر اهمیت فعالیتهای آموزشی در ارتقاء سطح ورزش کشور، بر لزوم تشکیل دوره های آموزشی تخصصی تاکید کرد. وی خاطر نشان کرد که "طرح آموزش مستمر مربیان"، می بایست با شــدت و جدیت هرچه بیشتر در تمامی شهرهای کشور در سال 1380 دنبال شود. به گفته رییس سازمان تربیت بدنی، استمرار آموزش مربیان باعث می شود تا ورزش کشور از بسیاری جهات با مشکل مواجه نشده و روند کارهــــای آن اصولی تر دنبال شود. سعید فائقی معاون سازمان تربیت بدنی در امور فدراسیونها نیز طی سخنانی خواستار بازنگری سیاستهای آموزشی سازمان تربیت بدنی شد. وی گفت: با توجه به اهمیت مساله آموزش در ورزش، لازم است که تغییراتی در سیاستهای آموزشی ایجاد شود تا نیازهای فنی مربیان مرتفع گردد. در ادامه نخستین جلسه شورای سیاستگذاری آموزشی سازمان تربیت بدنی، طاهره طاهریان معاون رییس سازمان تربیت بدنی در امور ورزش بانوان،رییس رییس مرکز آموزش و مدیر دوره های طرح مستمر آموزشی سازمان تربیت بدنی گزارشی از عملکرد حوزه فعالیت خود را به اطلاع حاضران رساندند. همچنین در خاتمه این نشست، گزارشی از دو تحقیق انجام شده در خصوص نقش فارغالتحصیلان و جایگاه شغلی آنان در ورزش کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ف ر ـ 866 ـ 24 ـ 15

سرخط اخبار ورزش