دوری از مرکز ، مشکل عمده تیم روباتیک سیستان و بلوچستان است # زاهدان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/12/80 داخلی. ورزشی. رییس دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان وبلوچستان گفت : دوری از مرکز ، مشکل عمده تیم روباتیک این استان است. " دکتر سعید فراهت " روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود : مشکلات حمل و نقل ربات تا مرکز برای انجام مسابقات ، نبود امکانات برای انجام آزمایش نهایی ، از عمده مشکلات تیم روباتیک دانشگاهی استان است . وی در زمینه دومین دوره مسابقات روباتیک دانشجویان که اسفند ماه جاری در دانشکده مهندسی شهید نیکبخت برگزارشد افزود : در این مسابقات که با هدف ایجاد انگیزه و آگاهی از پتانسیلهای درونی دانشجویان برگزار شده ، 22 تیم شرکت کننده حضور داشتند . فراهت گفت: تیمهای یاد شده در سه سطح تعقیب خط ساده ، تحقیق خط متقاطع و تعقیب خط با هدایت توپ به رقابت با یکدیگر پرداختند . وی اظهار کرد:درنتیجه رقابتها طبق نظر داوران در دو سطح تعقیب خط ساده و تعقیب خط متقاطع بترتیب تیم کانون قرآن شماره دو و تیم ماهنورد بترتیب مقام اول و دوم را کسب کردند. رییس دانشکده مهندسی شهید نیکبخت با اشاره به اینکه سطح تعقیب خط با هدایت توپ برنده ای از سوی داوران معرفی نشد،اظهار کرد : در این مسابقات تیمهایی از دانشگاه آزاد واحد زاهدان نیز حضور داشتند. وی گفت:تیم روباتیک دانشگاهی استان که از چهارعضو هیئت علمی و شش دانشجو تشکیل شده،اواخر مرداد ماه سال 81 برای شرکت در مسابقه بین المللی روبات مین یاب دانشگاه امیرکبیر عازم تهران خواهند شد . م.ض /110 م ح د860- 36- 15-

سرخط اخبار ورزش