نایب رییس فدراسیون دوومیدانی : با فدراسیون های روسیه و اوکراین بــــه توافق های مطلوبی دست یافته ایم # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/03/80 داخلی.خارجی.ورزشی.دوومیدانی نایب رییس فدراسیون دوومیدانی گفت : در دیدار با روسای فـدراسیون هـای دوومیدانی روسیه و اوکراین به تواقق هایی در جهت همکاری نزدیک در زمینه های مختلف این رشته دست یافته است . "سیدمصطفی کریمی" روز یکشنبه در گفت وگویی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : کارشناسان دوومیدانی ایران در خصوص شماری از مربیان روسی که مشخصات انها تهیه شده است ، برای حضور در ایران تصمیم گیری خواهند کرد. نایب رییس فدراسیون دوومیدانی گفت : با توافق های به عمل امده بـرخی از مدرسان دوومیدانی اهل روسیه نیز برای تشکیل کلاس های اموزشــــــی داوری و مربیگری به ایران سفر خواهند کرد. وی گفت : همچنین توافق شد تا تیم ملی دوومیدانی ایران در مسابـــقه های بین المللی مختلف که در روسیه برگزار می شود ، شرکت کنند. کریمی در ادامه افزود : در توافق به عمل امده با رییس فدراسیـــــــون دوومیدانی روسیه همچنین مقررشد تا دوندگان اهل روسیه در فصل ســـــرما و زمانی که شرایط آب و هوایی در این کشور مناسب نمی باشد به ایران آمـــده و اردوهای آمادگی خود را در مناطق گرمسیری کشورمان دایر کنند. کریمی با اشاره به حضورش در اوکراین گفت : به هنگام حضور در اوکراین ،از "علی رحمانی" پرتابگر کشورمان که در اردوی آمادگی این کشور بسر می برد یک رکوردگیری رسمی به عمل آمد و وی توانست وزنه را به میزان 18 متر و 29 سانتیمتر پرتاب نماید که این حدنصاب با رکورد ایران ، 30 سانتی متر فاصله دارد که احتمالا رحمانی به این رکورد دست خواهدیافت. وی گفت : در دیدار با مسئولان فدراسیون دوومیدانی اوکراین هـــــمچنین موافقت شد که 10 نفر از دوندگان کشورمان برای مدت 3 ماه در اردوی آمادگی که در این کشور دایر می شود ، شرکت کنند. . نایب رییس فدراسیون دوومیدانی گفت : این اعزام ها تا زمان ، حضـــــور دوندگان کشورمان در بازی های اسیایی 2002 پوسان کره جنوبی ادامه خواهد داشت. وی اظهار داشت : همکاری فدراسیون های دوومیدانی ایران با روسیـــــه و اوکراین در موادهایی غیر از دوهای استقامت و نیمه استقامت است . ب ب - 861 - 36 - 15

سرخط اخبار ورزش