مشاورسازمان تربیت بدنی: حدود 8 درصداز روستاها دارای امکانات ورزشی است # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/81 داخلی.ورزشی.روستاها در حال حاضر تنها حدود 8 درصد از روستاهای کشور دارای امکانات ورزشی هستند و نیروی متخصص برای آموزش جوانان در امر ورزش در روستاها نیست. مشاور رئیس سازمان تربیت بدنی پیرامون تصویب طرح توسعه "ورزش روستایی کشور" که در جلسه روز دوشنبه شورایعالی ورزش به ریاست آقای سید محمد خاتمی رییس جمهوری انجام شد، این مطلب را اعلام کرد. سیدحمید پورمحمدی روزسه شنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: براساس این مصوبه شورایی به نام "شورای توسعه ورزش روستایی کشور" به ریاست سازمان تربیت بدنی تشکیل خواهد شد. وی اعضای این شورا راسازمان مدیریت وبرنامه ریزی، وزارتخانه های آموزش وپرورش، جهادوکشاورزی، کشور، بهداشت درمان و آموزش کشاورزی،بانک کشاورزی، مرکز مشارکت امور زنان و سازمان ملی جوانان عنوان کرد. به گفته پورمحمدی، این شورا موظف است ضمن بررسی وضعیت ورزش روستایی کشور راه ها و نحوه اجرایی این طرح را بررسی و تدوین کند. براساس مصوبه دیروز، دستگاههای اجرایی مکلف شدند حداکثر امکانات خود را درروستاها برای موفقیت این طرح بکار گیرند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم اعتبار لازم را در بودجه سالیانه سازمان تربیت بدنی درنظر بگیرد، بطوریکه طرحهای اشتغال زایی ورزش روستایی در اولویت پرداخت تسهیلات قرار داشته باشد. پورمحمدی اظهار داشت: باوجودی که جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اقدامات اساسی و مهمی از جمله تامین آب، برق، تلفن، جاده، شبکه های رادیو وتلویزیونی و بهسازی را برای روستاهای کشور انجام داده، اما امر ورزش روستاها مورد غفلت واقع شده است. وی افزود: ازطرفی قانون اساسی و برنامه سوم توسعه، دولت را مکلف کرده که در زمینه توسعه ورزش در روستاها اقدامات جدی انجام دهد تا شکاف موجود بین شهرها و روستاها ترمیم شود. پورمحمدی، طرح توسعه ورزش روستایی را یکی از این اقدمات خواند و گفت: براساس این طرح 30 هزار روستای کشور که بالای 100 نفر جمعیت دارند، و حدود 38 درصد از جمعیت کشور ما را به خود اختصاص می دهند باید در مدت 7 سال برایشان امکانات ورزشی فراهم شود. وی افزود:برای همین منظور روستاها را به سه لایه جمعیتی شامل روستاهای کم جمعیت، روستاهای با جمعیت متوسط و روستاهای پرجمعیت تقسیم شده است. این مقام مسوول اظهارداشت: روستاهای پرجمعیت در مدت 3 سال، متوسط در 5 سال و کم جمعیت درمدت 7 سال باید با کمک دستگاههای دولتی و مشارکت مردم دارای حداقل امکانات ورزشی شوند. وی درباره ورزش بانوان روستایی گفت: برای جدیت بخشیدن به ورزش این قشر، علاوه بر مرکز مشارکت زنان، معاون سازمان تربیت بدنی در امور ورزش بانوان نیز به عضویت این شورا درآمد. ورزشی. 1588/100

سرخط اخبار ورزش