دومین جشنواره بزرک والیبال نشسته جانبازان در مشهد برگزار می شود # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/11/81 داخلی.ورزشی.جانبازان و معلولان . دومین جشنواره بزرک والیبال نشسته جانبازان سراسر کشور در روزهای 5تا 11 اسفندماه سال جاری با شرکت بیش از 500 نفر در قالب 35 تیم در سالن های مهران و راه آهن مشهد برگزار می شود. "مهدی ریاحی کیا" سرپرست مرکز تربیت بدنی و تفریحات سالم بنیـــــــاد جانبازان روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان مطلــــــــب بالا افزود: هدف این مرکز از بـرگزاری این جشنواره ها گسرتش ورزش در بیـــــــن جانبازان و جذب آنان به این فعالیت مهم جسمانی و روحی است . وی افزود: ورزش برای جانبازان ومعلولان از اهمیت زیادی برخوردار است و به همـین دلیل ما بیشتر در بعد گسترش و توسعه ورزش برای این قشر از افراد جامعه برنامه ریزی کرده و تلاش می کنیم . ریاحی در ادامه در خصوص برنامه های سال آتی این مرکز گزارشی ارایه کرد و گفـت : در تقویم ورزشی سال آینده این مرکز حدود 28 برنامه مختلف سراسری تدوین شده است که یکی از مهمترین آنها برگزاری جشنواره سراسری جانبازان در رشتــه های والیبال نشسته ، فوتسال، بسکتبال با ویلچر، تنیس روی میـــز ، تیراندازی با کمان و تفنک و وزنه برداری در تیرماه و در تهران است . رییس مرکز تربیت بدنی و تفریحات سالم بنیاد جانبازان درادامه در خصوص بودجه این مرکز گفت : این مرکز برای انجام برنامه های پیشنهادی خود حدود 350 میلیون تومان بودجه درخواست کرد که مورد تصویب قرار گرفته است . وی ادامه داد : استان ها نیز بصورت مجزا هرکدام بودجه خاص خود را دارند که با توجه به این بودجه اقدام به برنامه ریزی وانجام برنامه های ورزشی می کنند. ریاحی کیا درادامه در خصوص انتقاد فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان ازعدم تخصیص سهمیه بودجه ازسوی بنیاد برای ساخت مجموعه ورزشی ویژه جانبازان ومعلولان در تهران گفت: ما قبلا نیز به این فدراسیون اعلام کرده ایم که آماده انجام به تعهدات قانونی خود هستیم،اما این تعهدات باید در چارچوب عملکردی شفاف و روشن باشد و وظایف هر یک ازسازمان های مرتبط با این مجموعه مشخص و روشن باشد. وی بــا بیان اینکه حدود 3 میلیارد ریال بودجه برای ساخت فضاهای ورزشی از سوی بنیاد در سال آینده اختصاص خواهد یافت،گفت:بنیاد جانبازان خود نیز دو مجموعه بزرک ورزشی دراصفهان و کرمانشاه دردست احداث دارد که امیدواریم این مجموعه ها در سال آینده به بهره برداری برسند. ورزشی/1590/101

سرخط اخبار ورزش