فعالیتهای ورزشی زنان روستایی شهرستان ساری آغاز می شود # ساری، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/11/81 داخلی.ورزشی.بانوان. مسوول هیات ورزش های همگانی بانوان ساری از شروع فعالیتهای ورزشی زنان درتعدادی از روستاهای این شهرستان خبر داد. "فاطمه خنده کیش" روزچهارشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت : هیات ورزش همگانی بانوان روستایی شهرستان ساری، درسال جاری با هدف گسترش ورزش بین بانوان روستایی تشکیل شده و هم اکنون در 28 روستا ازمجموع 512 روستای این شهرستان فعالیت ورزشی بانوان آغاز شده است. وی افزود: فعالیت ورزشی بانوان روستایی عمدتا درقالب بازیهای تفریحی و همچنین رشته های آمادگی جسمانی، والیبال، کاراته، کونک فوتوا صورت می گیرد و با استقبال زیاد مواجه است. "خنده کیش" اضافه کرد: دربرخی روستاها پایگاه های ورزش صبحگاهی بانوان تشکیل شده و تاکنون شش نفر از زنان برای گذراندن دوره های مربیگری معرفی شده اند. وی تشکیل تیمهای ورزشی، ترویج ورزش حرفه ای در رشته های مختلف را از برنامه های آینده این هیات ذکر کرد. وی گفت: هیات ورزش همگانی بانوان روستایی شهرستان ساری به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان روستایی کشور را با حضور 400 نفر از زنان ورزشکار روستایی برگزارکرد. وی اضافه کرد: این انجمن علاوه بر فعالیتهای ورزشی درزمینه سازماندهی زنان روستایی دراموراجتماعی نظیرکمک به حفظ محیط زیست و جمع آوری زباله ها فعالیت هایی انجام داده است. "خنده کیش" گفت: باوجود استقبال زنان روستایی از ورزش متاسفانه در روستاها هیچ مکان وامکانات ورزشی وجود ندارد و ورزش بانوان بااستفاده از امکانات بسیارمحدود صورت می گیرد. وی ازسازمان آموزش و پرورش درخواست کرد: مدارسی را که امکان ورزش در آنها وجود دارد درایام تعطیلات برای ورزش کردن دراختیار زنان روستایی قرار دهد. وی تصریح کرد: زنان روستایی باآنکه بیش اززنان شهری فعالیت جسمی دارند امااین فعالیت ها اجباری است و آنها از فعالیت هایی که منجر به نشاط وشادی شود، محروم هستند و هیچ تفریحی ندارند. خنده کیش گفت: فعالیت های ورزشی درایجاد نشاط و بهبود امور روزمره زنان نقش زیادی دارد و انگیزه آنها را برای کار و تلاش بیشتر می کند. شهرستان ساری استان مازندران حدود 450 هزار نفر جمعیت دارد که نیمی از آنان درمناطق روستایی زندگی می کنند. م - ح 300 / 03 ورزشی. 1588/100

سرخط اخبار ورزش