نتایج رقابتهای بدمینتون لیک برتر و دسته اول باشگاههای ایران # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/10/81 داخلی.ورزشی.بدمینتون هشتمین دوره مسابقه های بدمینتون لیک برتر و دسته اول باشگاههای کشور روز جمعه در شهرهای تهران ، رشت و قزوین آغاز شد . در پایان رقابتهای روز گذشته نتایج ذیل بدست آمد: رقابتهای دسته اول ........................ آذر مهتاب رشت 3 تربیت بدنی فارس صفر باشگاه قزوین 3 شهرداری سمنان صفر لیک برتر ................ باشگاه هرمزگان صفر بایانوس تهران 3 دیدار یزد تایر با اوسان اصفهان و برق زنجان با پارس سویچ زنجان از لیک برتر به دلایلی که از سوی فدراسیون بدمینتون اعلام نشده است ، برگزار نشد. از لیک دسته اول نیز دیدار تربیت بدنی قم و سایپا تهران برگزار نگردید. ورزشی.1587/101

سرخط اخبار ورزش