مسوول کمیته بسکتبال ذوب آهن : نحوه انتخاب سرمربی تیم جوانان اصولی نبود # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/06/81 داخلی.ورزشی.بسکتبال. مسئول کمیته بسکتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان انتخاب محسن صادق ازده سرمربی تیم این باشگاه بعنوان سرمربی تیم جوانان ایران را اصولی و صحیح ندانست. " محسن هاشم زاده " روز سه شنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرناافزود :شخصا مخالف این هستم که هدایت تیم های ملی در رده های سنی گوناگون به مربی یـــک باشگاه سپرده شود. وی گفت : درجلسه هماهنگی مسوولین تیم های شرکت کنننده درلیک برتربسکتبال کشور که هفته گذشته درفدراسیون بسکتبال برگزار شد نیزمن باصراحت باانتخاب مربیان باشگاهی جهت هدایت و آماده سازی تیم های ملی مخالفت کردم. مسوول کمیته بسکتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان افزود: در هر صورت وقتی یک مربی وابسته به یک باشگاه باشد منافعش روی آن باشگاه دورمی زند واین مسئله احتمال اجحاف درحق دیگر بازیکنان شایسته را افزایش می دهد. وی افـزود : برای نتیجه گیری بهتر ، مربیان تیم ملـی تنها باید از سـوی فدراسیون تامین و کلا" از باشگاهها منفک شوند تا نه باشگاهها ضررکنند و نه تیم ملی. وی درخصوص کاهش تعداد تیم های لیک برترگفت : باکاهش تعداد تیم های شرکت کننده موافق هستم، بدلیل اینکه تعداد بازیکنان خوب بسکتبال کشور محدود هستند و اگر تیم ها راافزایش دهیم مجبـوریم بازیکنان کم تجربه را نیز شرکت دهیم و این مسئله افت کیفی تیم ها را بدنبال دارد . وی افزود : مسوولان جدید فدراسیون بسکتبال برای رهایی ازمشکلات کار دشواری درپیش روی دارند و باتوجه به شکستهای چند ساله بسکتبال کشور، انتظارات اهالی بسکتبال را یک شبه نمی توان بر آورده کرد اما یقینا" این کادر موفق خواهد شد . ج - ف 400 ورزشی/1590/101

سرخط اخبار ورزش