نتایج کشتی گیران فرنگی کار ایران در رقابتهای بین المللی لهستان # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/05/81 خارجی.داخلی.ورزشی.کشتی مسابقه های بین المللی کشتی فرنگی جام "پیت لازینسکی" در لهستان که با شرکت 211 کشتی گیر از 33 کشور به مدت سه روز در شهر "پیوتر کوف تریبونسکی" این کشور جریان داشت ، یکشنبه شب به پایان رسید. فدراسیون کشتی ، سه شنبه شب ، نتایج کشتی گیران ایرانی در این مسابقه ها را به شرح ذیل در اختیار گروه اخبار ورزشی ایرنا قرار داد : در وزن 55 کیلوگرم ، "حمید بنی تمیم" در دور نخست 4 بر یک حریف سوئدی خود را شکست داد و در دور دوم با قرعه استراحت مواجه شد. وی در دور سوم کشتی گیر ارمنستان را 9 بر یک مغلوب کرد. بنی تمیم در دور چهارم ، کشتی را بانتیجه 11 بر یک به کشتی گیر بلاروس واگذار کرد. "حمید باوفا" دیگر کشتی گیر کشورمان در وزن 55 کیلوگرم ، در دور نخست 3 بر صفر ، کشتی را به حریف خود از بلاروس واگذار کرد و در دور دوم حریف خود از لهستان را 10 بر صفر شکست داد. باوفا در دور سوم ، یک کشتی گیر دیگر از لهستان را 3 بر صفر مغلوب کرد. در این وزن 25 کشتی گیر شرکت داشتند. در وزن 60 کیلوگرم ، "حمیدرضا نصیری" در دور نخست استراحت کرد و در دور دوم در مقابل کشتی گیر روسیه در حالیکه 2 بر صفر عقب بود ، در وقت اضافه 3 بر 2 برنده شد. نصیری در دور سوم به دلیل حاضر نشدن حریف خود /نام کشور حریف مشخص نیست/ به عنوان کشتی گیر برنده معرفی شد. وی در دور چهارم 5 بر 2 مغلوب حریفی از ارمنستان شد. "عبدالحمید رشمانی" دیگر کشتی گیر کشورمان در وزن 60 کیلوگرم ، در دور نخست 3 بر یک کشتی را به حریف لهستانی خود واگذر کرد. رشمانی در دور دوم کشتی گیر اوکراینی را 4 بر صفر شکست داد و در دور سوم نیز 3 بر یک در مقابل حریف لهستانی خود به پیروزی رسید. رشمانی در دور چهارم در حالیکه از ناحیه پا آسیب دیده بود ، بانتیجه 3 بر صفر مغلوب کشتی گیر ژاپنی شد. در این وزن 37 کشتی گیر حضور داشتند. در وزن 66 کیلوگرم ، "مهدی توکلی" در دور نخست 10 بر 9 مغلوب کشتی گیر فرانسوی شد و در دور دوم 7 بر صفر کشتی را به حریف خود واگذار کرد./نام کشور حریف مشخص نیست/ "مهدی هدایی" دیگر کشتی گیر کشورمان در وزن 66 کیلوگرم ، در دور نخست 5 بر یک از کشتی گیر بلاروس شکست خورد و در دور دوم با قرعه استراحت روبرو شد. هدایی در دور سوم حریف لهستانی خود را 10 بر صفر شکست داد. در این وزن 39 کشتی گیر حضور داشتند. در وزن 74 کیلوگرم ، "امین کشکولی" در دور نخست استراحت داشت و در دور دوم به دلیل عدم حضور حریف/نام کشور حریف مشخص نیست/ برنده شناخته شد. وی در دور سوم از کشتی گیر مصری 7 بر 3 شکست خورد. "مهدی اسماعیل نژاد" دیگر کشتی گیر کشورمان در وزن 74 کیلوگرم ، در دور نخست 9 بر صفر کشتی را به حریف اوکراینی خود واگذار کرد. وی در دور دوم در حالیکه یک بر صفر از کشتی گیر سوئدی جلو بود ، از ناحیه کتف آسیب دید و بانظر مربیان تیم ایران به کشتی ادامه نداد. در این وزن 36 کشتی گیر حضور داشتند. در وزن 84 کیلوگرم ، "رضا زیدوند" در دور نخست مقابل کشتی گیر بلغاری 5 بر یک شکست خورد. زیدوند در دومین دیدار خود به دلیل عدم حضور حریف /نام کشور حریف مشخص نیست/ برنده اعلام شد. "مجید رمضانی" دیگر نماینده کشورمان در وزن 84 کیلوگرم ، در دور نخست کشتی گیر لهستانی را 3 بر یک مغلوب کرد. وی در دور دوم 3 بر صفر حریف خود از بلاروس را شکست داد. رمضانی در دور بعد 7 بر 2 مغلوب حریف روسی خود شد.
در این وزن 28 کشتی گیر حضور داشتند. در وزن 96 کیلوگرم ، "احسان کریم فر" در دور نخست با قرعه استراحت مواجه شد و در دور دوم کشتی گیر سوئدی را 5 بر صفر مغلوب کرد. وی در دور سوم 3 بر 2 از کشتی گیر یونانی شکست خورد. در این وزن 30 کشتی گیر حضور داشتند. در وزن 120 کیلوگرم ، "سجاد برزی" در دور نخست 3 بر یک مغلوب کشتی گیر روسیه شد و در دور دوم کشتی گیر مصری را 4 بر یک شکست داد. ورزشی. 1589/100

سرخط اخبار ورزش