مشکلات ورزشکاران بسکتبال با ویلچر از زبان ورزشکاران # مشهد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/04/81 داخلی.وزرشی.بسکتبال با ویلچر. به عقیده ورزشکاران رشته بسکتبال با ویلچر، نبود ویلچرهای استاندارد، ،عدم حمایت ارگانهای دولتی و بخش خصوصی ، نبود مربیان آگاه و عدم اطلاع رسانی از مشکلات این رشته در کشور است . تعدادی از جانبازان و معلولان که در این رشته فعالیت دارند روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از مسوولین خواستار رسیدگی به این مشکلات شدند.
"علیرضا فتحی" از ملی پوشان این رشته گفت:نبود ویلچر استاندارد و مطابق با فناوری روز از اصلی ترین مشکلات این رشته است. وی که سابقه عضویت 4 ساله درتیم ملی دارد،افزود: علت بیشتر شکست های تیم های اعزامی در این رشته نداشتن ویلچر مناسب است . فتحی بااشاره به نبود امکانات دراستان مرکزی اظهار داشت: سایر استانها نسبت به ورزشکاران استان مرکزی از امکانات مناسبی برخودارند. "محمدرضا کریمی " یکی از بازیکنان ملی پوش و عضو تیم فرش نگین از نبود مربیان آگاه در این رشته گلایه کرد و گفت : تیم های ورزشی ایران در کارهای گروهی ضعیف هستند و دلیل این امر نبود مربیان آشنا با تاکتیکها و تکنکهای روز مربوطه می شود. وی متذکرشد که ورزشکاران ایرانی ازنظر قدرت بدنی نسبت به بازیکنان خارجی چیزی کم ندارند ولی نبود امکانات باعث عقب ماندگی آنان شده است . کریمی گفت: ورزشکاران معلول تمامی وقت خود را برای فعالیت در این رشته صرف می کنند ولی از سوی هیچ ارگانی حمایت نمی شوند. "محمد تاجیک " یکی از ورزشکاران تیم بسکتبال با ویلچر فرش مشهد گفت: اطلاع رسانی این رشته بسیار ضعیف هستند. وی افزود : تمامی رسانه ها فقط از رشته هایی مثل فوتبال و کشتی حمایت می کنند و برای سایر رشته ها اهمیت کمی قایل می شوند. تاجیک اظهار داشت : ما در کشور استعدادهای فراوانی داریم ولی همین عدم اطلاع رسانی باعث شده که معلولین از این رشته جذاب بی خبر باشند. وی از مسوولین سازمان بهزیستی خواست که به معلولین توجه کافی داشته باشند و برای آنان حقوق مناسب در نظر بگیرند. " سید جلال حسینی " یکی دیگر از ملی پوشان کشور و عضو تیم ایثار اصفهان گفت: ویلچرهای ساخت داخل از مرغوبیت کافی برخودار نیستند. وی افزود : ویلچرهایی که اکنون ورزشکاران ایرانی استفاده می کنند به بیش از 10 سال پیش برمی گردد. وی متذکر شد : حضور ما در مسابقات خارجی با این ویلچرها بیشتر باعث شرمندگی ورزشکاران ایرانی می شود. رییس انجمن بسکتبال با ویلچر فدراسیون جانبازان و معلولین کشور گفت:این فدراسیون به دلیل اینکه درسال گذشته بابحران مالی روبروبود،نتوانست ویلچر وارد کشور کند. "عباس آقاکوچکی"اضافه کرد: مهمترین ابزاربرای رشد این رشته، تکنولوژی بسکتبال با ویلچر است . وی یادآور شد که درسال گذشته تعدادی کمی ویلچر وارد کشورشد که به تناسب میزان فعالیت استانها توزیع شدند. وی بااشاره به دریافت حقوق ملی پوشان والیبالیست معلول وجانبازگفت: فدراسیون بایستی برای ملی پوشان این رشته ورزشی نیز حقوقی در نظر بگیرد. ع - خ / 100/000/01 ورزشی/1590/101

سرخط اخبار ورزش