مرحله اول مسابقات بسکتبال با ویلچر گروه دوم کشور در مشهد به پایان رسید # مشهد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/04/81 داخلی. ورزشی. بسکتبال با ویلچر. مرحله اول سومین دوره مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی گروه دوم کشور روز جمعه در مشهد به پایان رسید. در این رقابتها 4 تیم فرش مشهد ،فرش نگین ،اصفهان ایثـار و بنیاد مرکزی حضور داشتند که به مدت دو روز در سالن شهید فیاض بخش با هم به رقابـــــت پرداختند. با پایان رسیدن این مرحله تیمهای بسکتبال با ویلچر فرش نگین و اصفهان ایثار در مکانهای اول و دوم ایستادند. نتایج کامل این پیکارها به شرح زیر است : ** فرش نگین 46 فرش مشهد 30 ** اصفهان ایثار 39 بنیاد مرکزی 37 ** فرش نگین 56 اصفهان ایثار 50 ** بنیاد مرکزی 58 فرش مشهد 45 ** اصفهان ایثار 48 فرش مشهد 39 ** فرش نگین 67 بنیاد مرکزی 16 ع - خ / 100/000/01 ورزشی. 101 /101

سرخط اخبار ورزش