نتایج بانوان ایران در رقابتهای تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا در چین # پکن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/04/81 خارجی.داخلی.ورزشی.بانوان. سه ورزشکار تیم تیراندازی باکمان بانوان ایران که در دومیـــن مرحلــه رقابتهای قهرمانی آسیا در چین شرکت کرده بودند، در میان 25 شرکت کننـــده در رده های بیست و دوم تا بیست و چهارم دست یافتند. دراین مسابقات که طی 3 روز در شهر "چنک دو" مرکز استان "سی چوان" واقع در جنوب غربی چین برگزار شد و دوشنبه شب به پایان رسید، در قسمت انفرادی فاطمه السادات زارعیان، زینب هوشیار و میترا ابیاتی نژاد به ترتیب با 1051، 961 و 933 امتیاز در رده های 22 تا 24 قرار گرفتند و تنها یک ورزشکــــار فیلیپینی پایین تر از آنان ایستاد. در مسابقات بانوان که در فواصل 30 ، 50 ، 60 و 70 متر برگزار شد، سه تیرانداز از کشور چین بترتیب با 1318 ، 1310 و 1301 امتیاز مقامهای اول تا سوم را کسب کردند . به گزارش ایرنا از پکن، در قسمت تیمی نیز تیمهای چین یک و دو، هند و فیلیپین به مقامهای دوم تا چهارم دست یافتند . در این قسمت تیم ایران در میان هشت تیم شرکت کننده در مکان آخر ایستاد. مهین فرهادی زاد سرپرست تیم ایران دراین رقابتها درگفت وگویی با خبرنگار ایرنا در پکن درباره نتایج بانوان ورزشکار ایران اظهار داشت : اعضای این تیم تنها پس از پنج ماه تمرین با مربی خارجی (چینی ) در این پیکارها شرکت کرده بودند ضمن اینکه این نخستین حضور آنان در یک دوره مسابقات خارجی بود. به گفته وی حداقل مدت تمرین و تجربه سایر تیمهای شرکت کننده در مسابقات آسیایی چین 13 سال بود و برای آنها جالب بود که اعضای تیم ما با این مدت تمرین موفق به کسب این امتیازها شده اند. فرهادی زاد با اشاره به اینکه حضور در این رقابتها تجربه بسیار خوبی برای تیراندازان باکمان ایران بود، متذکر شد کـــــــه امتیازهای کسب شده ورزشکاران ما در این مسابقات بهتر از امتیازهای آنان در ایران بود. اعضای این تیم امروز عازم پکن شدند و پنجشنبه شب از این شهر به تهران بازخواهند گشت. * 275 * 41 - 1260 * ورزشی. 1588/101

سرخط اخبار ورزش