گزارشی ازآخرین نشست هماهنگی برگزاری مسابقات فوتبال و فوتسال باشگاههای کشور # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/02/81 داخلی.ورزشی.فوتبال.فوتسال آخرین نشست هماهنگی برگزاری مسابقات فوتبال و فوتسال باشگاههای کشور در سال 82 ـ 81 ، روز دوشنبه در محل فدراسیون فوتبال تشکیل شد. در این نشست که باحضور رییس و دبیرکل فدراسیون فوتبال، روسای کمیته داوران، مسابقات و کمیته روابط عمومی و روسای هیاتهای فوتبال استانهای مناطق مرکزی ، جنوب غرب و شمال غرب کشور شرکت داشتند ، شرکت کنندگان بــر نحوه چگونگی برگزاری این رقابتها به بحث و گفت وگو پرداختند. محسن صفایی فراهانی رییس فدراسیون فوتبال در این نشست طی سخنانی در خصوص تغییرات عمده آیین نامه مسابقات منطقه ای سال 82 ـ 81 نسبت به سال گذشته گفت: در این سال تعداد مناطق از 6 به 5 منطقه کاهش می یابد و به جای برگزاری مسابقات به صورت مجتمع ، مسابقات در همه گروههای سنی و بصورت دوره ای برگزار خواهد شد. وی یکی از مزیت های مهم این تغییر را حضور فعال تمامی تیم های مناطق در این رقابتها دانست و یادآور شد: این امر سبب می شود تا تــوجه مسوولان استانها به این ورزش پرطرفدار بیشتر شود. رییس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از سخنان خود به تامین منابع مالی و اقتصادی که همواره یکی از دغدغه های مهم روسای هیاتها است اشاره کرد و گفت: روسای هیاتها از این پس می توانند از چند طریق بر این مشکل فائق شوند که یکی از آنها ، تهیه زمین باشگاهها از طریق سازمان زمین شهری است. وی ادامه داد: در مصوبه ای که مدتی قبل در چهارچوب مصوبات مجلس به تصویب رسید تمامی باشگاهها می توانند از این پس زمین موردنیاز خود را به صورت اجاره و به شرط تملک از سازمان زمین شهری تقاضا نمایند. صفایی فراهانی ، یکی دیگر از راههای تامین منابع مالی هیاتهای فوتبال را دریافت وام از سازمان تربیت بدنی دانست و گفت: باتوجه به اینکه در سال جاری بودجه ای در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار گرفته ، باشگاهها می توانند با ارائه طرحی قابل قبول به سازمان تربیت بدنی از مزیت این طرح استفاده کرده و وام مورد نظر خود را دریافت کنند. خاطر نشان می شود که نشست های هماهنگی با روسای هیاتهای فوتبال استانها در مناطق جنوب ، شرق و شمال شرق کشور نیز طی هفته آینده در محل فدراسیون فوتبال برگزار می شود. ورزشی.1597/100

سرخط اخبار ورزش