بیش از یک میلیارد ریال صرف تعمیر و تکمیل اماکن ورزشی سنندج شد # سنندج ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/01/81 داخلی. ورزشی.گفت وگو فرماندار سنندج گفت: یک میلیارد و 171 میلیون ریال در سال گذشته بـرای تعمیر، تجهیز، تکمیل و بهینه سازی اماکن ورزشی این شهرستان هزینه شد. "صادق محمدی" روز جمعه در گفت و گویی با ایرنا افزود: این میزان اعتبار برای شش طرح ورزشی شامل تکمیل سرسرای شطرنج، تعمیرات سرسراهــای آزادی و تختــی، استخر و زمین چمن مجموعه ملک نیا، خوابگاه مجموعه 15 هزار نفری و تعمیر و تجهیز ضروری اماکن ورزشی این شهر هزینه شده است . به گفته وی، 641 میلیون ریال از این اعتبار در طرحهای جدید و بقیه در طرحهای نیمه تمام صرف شد. محمدی اظهار داشت: اعتبارات اختصاصی سالانه، جوابگوی اجرای طرحهای مورد نیاز ورزشی نیست و تنها راه حل توسعه اماکن ورزشی، دخالت بخش خصوصــی و مشارکتهای مردمی است. ب ـ م 600/ ورزشی.1592 / 100

سرخط اخبار ورزش