وزنه برداری باشگاه های ایران با شناخت تیم های برتر به پایان رسید # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/82 داخلی. ورزشی. وزنه برداری. مسابقات وزنه برداری قهرمانی باشگاه های ایران پنجشنبه شب با انجــام دو دیدار در سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی ازادی تهران به پایان رسیــد و در ان تیم های راه اهن و ذوب اهن اصفهان برابر حریفشان به پیروزی دست یافتند. تیم راه اهن تهران که پذیرای تیم دانشگاه ازاد اسلامی بود با امتیاز 31 بر 11/24 از سد حریف خود گذشت. نتیجه کسب شده از سوی تیم دانشگاه ازاد اسلامی در دیدار مقابل راه اهن در دیدار مقابل تیم ذوب اهن اصفهان نیز محسوب شد. بدین ترتیب تیم ذوب اهن اصفهان با امتیاز 61/28 بر 11/24 مقابل تیم دانشگاه ازاد اسلامی به پیروزی رسید. در پایان این مسابقات تیم های سایپا تهران ، پیام ارتباطات و ذوب اهن اصفهان به ترتیب با 71/385 ، 3/382 و 48/369 عناوین اول تا سوم ایــن مسابقات را به خود اختصاص دادند. تیم های صنایع اراک ، راه اهن تهران ، دانشگاه ازاد اسلامی و دانشـــگاه پیام نور در رده های چهارم تا هفتم جای گرفتند. ورزشی. 101/101

سرخط اخبار ورزش