۲ بهمن ۱۳۸۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 10026307
۰ نفر
نتایج مسابقات نجات غریق در قشم # قشم، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/11/82 داخلی.ورزشی.نجات غریق. نفرات برتر برخی از مواد مسابقات نجات غریق که با شرکت 300 تــــــن از منجیان غریق کشور در قالب 31 تیم از 28 استان ، یک تیم از تهران، یک تیم از قشم و یک تیم از امارات عربی متحده در منطقه آزاد قشم جریان دارد، مشخص شد. در پیکارهای امروز در ماده 100 متر حمل آدمک با پای غواصی، "مقصـــــود شبیری" از استان زنجان با زمان 59 ثانیه و 63 صدم ثانیه اول شد و "بکتاش قیدی " از تهران و "محمد ناظری" از فارس با یک دقیقه و دو ثانیه و 19 صدم ثانیه دوم و سوم شدند. در 4 در 33 متر حمل آدمک در مقطع تیمی، تهران با زمان دو دقیقه و 20 ثانیه و 88 صدم ثانیه، کرمان با دو دقیقه و 28 ثانیه و 75 صدم ثانیه و تیم خوزستان با دو دقیقه و 30 ثانیه و 8 صدم ثانیه به ترتیب اول تا سوم شدند. در 100 متر با مانع "هادی بیات" از استان زنجان با زمان یک دقیقه و 9 صدم ثانیه اول، "وحید هاشمی پور" از استان فارس با یک دقیقه و یک دهم ثانیه و 55 صدم ثانیه دوم و "رامین نصری" از فارس با یک دقیقه و دو ثانیه و 50 صدم ثانیه سوم شد. در مرحله نهایی مسابقات دو کیلومتر ساحل نیز "فرهاد باباپور" ازتهران، "بهرام میر عزیزی" از اردبیل و "احمد یزدانیان" از تهران مقامهای اول تا سوم را کسب کردند. در مرحله نهایی رقابتهای " دو ـ شناـ دو" "محمد ناظری" از استان فارس، "وحید هاشمی پور" از فارس و "بکتاش قیدی" از تهران به ترتیب اول تا سوم شدند. این پیکارها با عنوان چهارمین دوره رقابتهای بین المللی خاورمیانه، سیزدهمین دوره رقابتهای نجات غریق دریایی قهرمانی کشور و نهمین دوره استخری قهرمانی ایران از یکم تا سوم بهمن ماه جاری در منطقه آزاد قشم ادامه دارد. م ـ ن 811/ /08 ورزشی. 101/101

سرخط اخبار ورزش