تربیت بدنی کارگران ، مجموعه ورزشی در بم احداث می کند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/10/82 داخلی. ورزشی . کارگران مدیرکل تربیت بدنی کارگران ایران از ساخت مجموعه ورزشی کارگــــران در شهرستان بم خبر داد. " محمدرضا محمدجواهری " روز چهارشنبه گفت در صورت موافقت وزیر کار این مجموعه ورزشی در زمینی به مساحت 40 هزار متر مربع و زیربنای 17 هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر 5 هزار میلیون ریال به زودی احداث خواهد شد. جواهری در رابطه به کمک رسانی به بازماندگان زلزله بم اظهارداشـــت کارکنان اداره کل تربیت بدنی کارگران ایران 20 روز از حقوق ماه های دی و بهمن خود را به این امر اختصاص داده اند و در چند روز اخیر کمک هایی در این خصوص انجام داده اند. مدیرکل تربیت بدنی کارگران ایران با اشاره به صدور مجوز 20 مجموعـه ورزشی کارگری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت این اداره کل همچون گذشته تلاش دارد به تعهدات خود عمل کند. ورزشی. 101/101

سرخط اخبار ورزش