بازیهای ورزشی بهاره ارامنه ایران - نتایج رقابت های دوومیدانی # اصفهان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/12/83 داخلی.ورزشی.ارامنه رقابت های دوومیدانی هفدهمین دوره بازیهای ورزشی ارامنه ایران در دو بخش مردان و زنان روز یکشنبه در مواد گوناگون برگزار شد. در پایان رقابتهای امروز، نتایج زیر بدست آمد: مردان ------- 100 متر ....... 1 - آروین زاروکیان از رافی تهران -2 ادموند باغداساریان از آرارات تهران -3 رامیوند آسادوریان از رافی تهران پرش طول ............ 1 - لوریس کشیشیان از سیپان تهران 2 - رزیک آزارانک از آرارات تهران 3 - ادموند باغداساریان از آرارات اصفهان پرتاب وزنه ............ -1 اوشین درگیریگوریان از آرارات اصفهان -2 دارون باغومیان از آرارات اصفهان 3 - آرین بارسانیان از آرارات اصفهان زنان ------- 100 متر ........ -1 مارینه موسی ئلیان از ارمنستان -2 مغمیک غریبیان از رافی تهران 3 - لوسینه باغومیان از آرارات اصفهان پرش طول ......... 1 - سوسه هوانسیان از آرارات اصفهان -2 آنی طهماسیان از آرارات اصفهان 3 - زپیور آسادوریان از آرارات تهران پرتاب وزنه ............ 1 - لوسینه باغومیان از آرارات اصفهان 2 - آرمینه محمودی از رافی تهران 3 - آرینه ساهاکیان از آرارات اصفهان هفدهمین دوره بازیهای ورزشی ارامنه کشور از روز جمعه گذشته با حضور 220 ورزشکار در قالب 8تیم داخلی و دو تیم خارجی به میزبانی باشگاه آرارات اصفهان آغاز شده است . این رقابت ها در رده سنی جوانان و به مدت یک هفته در رشته های بسکتبال و دومیدانی در بخش مردان و زنان و فوتبال در بخش مردان برگزار می شود . در این دوره از بازیها تیم های آرارات ، نایری ، سیپان و رافی از تهران، سوان و آرارات از اصفهان ، آرارات ارومیه ، گردآباد ارومیه ، قره باغ ارمنستان و جاواخت گرجستان حضور دارند. 2355 ورزشی. 1588/1521

سرخط اخبار ورزش