مسابقه های جودو لیک برتر باشگاههای ایران روز دوشنبه به پایان می رسد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.ورزشی.جودو. مسابقه های جودو لیک برتر باشگاههای ایران روز دوشنبه 17 اسفند با برگزاری آخرین هفته دور برگشت به پایان می رسد. رقابتهای هفته آخر در دو نوبت صبح و بعدازظهر در سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار خواهد شد. برنامه آخرین هفته این مسابقه ها به این شرح است : ................................................... روز دوشنبه 17 اسفند : پیروزی تهران با نیروی زمینی ارتش مرآت پولاد اصفهان با تربیت بدنی استان کرمانشاه پاس تهران با تربیت بدنی استان خراسان تربیت بدنی شهرستان کرج با تربیت بدنی استان قزوین پیروزی تهران با مرآت پولاد اصفهان ورزشی. 1589/

سرخط اخبار ورزش