پرونده: زلزله در اندیکا و تلاش‌ دولت برای جبران خسارت وارد شده به مردم