پرونده: رویداد بین‌المللی ساری ۲۰۲۲، دروازه توسعه گردشگری مازندران