پرونده: افتتاح طرح‌های صنعت آب و برق در اردبیل، آذربایجان شرقی و کرمانشاه