پرونده: افتتاح و کلنگ زنی طرح های عمرانی و تولیدی در فارس