پرونده: نیمه خرداد و افتتاح طرح‌های آب و برق در استانهای آذربایجان غربی و بوشهر