پرونده: سفر رییس جمهوری به باکو برای شرکت در اجلاس جنبش غیرمتعهدها