تهران- ایرنا- معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در پیش نویس «اصلاح قانون آئین دادرسی كیفری»، اصلاح بیش از 250 ماده آئین دادرسی كیفری درخواست شده است.

ذبیح الله خدائیان روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره آخرین وضعیت تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی كیفری اظهار داشت: در معاونت حقوقی پیش نویس اصلاح این قانون را تهیه و به رئیس قوه قضاییه تقدیم كردیم كه در صورت موافقت رئیس دستگاه قضا به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
مقام مسئول در دستگاه قضایی در پاسخ به این سوال كه آیا پیش نویس این لایحه در جلسه مسئولان عالی قضایی مورد بررسی قرار گرفته است یا خیر، گفت: با توجه به اینكه این پیش نویس مواد بسیار زیادی دارد، هنوز در جلسه مسئولان عالی قضایی بررسی نشده اما در نوبت رسیدگی است.
قانون آئین دادرسی كیفری فعلی در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و اجرای آن از سال 1394 آغاز شده است.
این قانون هفت بخش و 570 ماده دارد كه ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود اما اخیراً مجلس شورای اسلامی، اجرای دائمی قانون فوق را تصویب كرده است.
تبصره ماده 48 قانون مزبور، یكی از جنجالی ترین مواد قانون مزبور است كه به تهیه فهرست وكلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه در پرونده های علیه امنیت ملی اشاره دارد.
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان نیز گفت: این لایحه نیز در دستور بررسی حوزه ریاست قوه قضاییه قرار دارد و هنوز نهایی نشده است.
اجتمام*ع.ی*1834