قزوين- ايرنا- مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قزوين از مرمت و ساماندهي گنبدخانه‌هاي تاريخي روستاي كلج در بخش طارم سفلي شهرستان قزوين به همت اين اداره كل خبر داد.

به گزارش ايرنا، محمد علي حضرتي روز شنبه در بازديد از فضاهاي تاريخي در حال مرمت استان افزود: گنبدخانه‌هاي سنگي روستاي كلج در طارم سفلي موسوم به 2 گنبدان در شمال غربي اين روستا نزديك باغ هاي زيتون منطقه و به فاصله پنج متر از يكديگر واقع شده‌اند كه بر اساس شواهد باستان شناختي از آثار ارزشمند مربوط به دوران اسلامي بوده و به لحاظ مكان قرارگيري و سبك معماري بنا واجد ارزش‌هاي تاريخي فراواني هستند.
وي با اشاره به آغاز مطالعات پيگردي و مراحل مرمتي اين 2 اثر ارزشمند تاريخي،افزود: با توجه به واقع شدن گنبدخانه‌هاي تاريخي روستاي كلج در منطقه‌اي باستاني و امكان وقوع هرگونه تخريب، تعرض و حفاري‌هاي غيرمجاز از سوي ويران‌كنندگان بناهاي تاريخي،فرهنگي در اين منطقه، در مراحل اوليه ساماندهي اين 2 اثر آوار برداري و انجام مراحل پيگردي براي دستيابي به بقاياي اثر و آبراهه‌ها آغاز شده است.
حضرتي اظهار كرد: براساس مطالعاتي كه تاكنون صورت گرفته، اين بنا مربوط به دوران اسلامي، سده هاي 4 و 5هجري و به احتمال زياد داراي كاربري‌هاي آييني بوده است.
وي در ادامه گفت: پس از انجام مطالعات پيگردي، عمليات اجراي ساماندهي و مرمت اين 2 اثر تاريخي شامل ساماندهي محوطه، استحكام بخشي و مرمت بدنه‎هاي سنگي گنبدها، اجراي اندود گچ روي بدنه‌ها و بندكشي با اعتباري معادل 500 ميليون ريال از محل اعتبارات ملي انجام خواهد شد.
بناي تاريخي دو گنبدان كلج در شهرستان قزوين، بخش طارم سفلي در شمال غربي روستاي كلج قرار گرفته و در سال 90 با شماره 30727 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده‌اند.
بناهاي 2 گنبدان در پلان چهار گوش و با مصالح سنگ،گچ نيم كوب و گل ساخته شده و داراي سردابه مي‌ باشند.
آثار كاوش‌هاي غيرمجاز بي‌شماري در ديوارها،سقف،كف،ورودي و پيرامون هر يك از گنبدهاي اين بنا ديده مي‌شود كه سبب ويراني بخش‌هايي از بناها شده و ورودي بناها به ارتفاع 5/1 متر و پهناي 5/0 متر بوده و ارتفاع كل بنا با احتساب سردابه زيرزميني آن در حدود پنج متر است.
7389*3013
خبرنگار: نسرين رحيمي**انتشار دهنده: رضا اولادي