امور مالیاتی برای تحقق اقتصاد بدون نفت آستین بالا بزند

زنجان – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار زنجان گفت: تحقق اقتصاد بدون نفت، مطالبه و آرزوی رهبر معظم انقلاب است و سازمان امور مالیاتی باید برای تحقق چنین اقتصادی با ارائه ساز و کارهای مورد نیاز دست به کار شود.

به گزارش ایرنا، فرامرز نیک سرشت در [جلسه ستاد تجهیز درآمد استان زنجان افزود: در کشورهای توسعه یافته و آنهایی که اتکای به درآمدهای حاصل از فروش سوخت ندارند، مالیات نقش حیاتی در اقتصاد بازی می کند.
وی یادآورشد: اتکا به منابع درآمدی حاصل از فروش سوخت آفت اقتصاد است و برای خروج از چنین شرایطی باید برنامه ریزی درست و منسجمی داشت.
نیک سرشت اظهار کرد: امید می رود سازمان امور مالیاتی طرحی با مکانیزم های کارآمد برای شناسایی تمامی مودیان و تعیین میزان مالیات به دولت ارائه کند و مراجع صاحب قدرت هم حامی چنین طرحی باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار زنجان گفت: همانگونه که دولت هزینه کلانی برای استخدام یک مربی ورزشی خارجی صرف می کند، می تواند هزینه ای هم برای خرید یک طرح بین المللی موفق مالیاتی بپردازد.
وی تصریح کرد: هر زمان که دولت برای اصلاح این سیستم اقتصادی معیوب دست به کار می شود، مانع تراشی ها هم شروع می شود.
خاطرنشان کرد: زمانی که الزامی برای پرداخت مالیات وجود ندارد، مطالبه گری مردم و میزان پاسخگویی دولت کاهش می یابد.
نیک سرشت تاکید کرد: باید فرهنگ لزوم پرداخت مالیات برای دریافت خدمات و اداره کشور در میان مردم نهادینه شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: هیچ نظام مالیاتی نمی تواند ادعا کند که مالیات به حق و درستی دریافت می کند مگر آنکه فرهنگ مالیاتی در آن نهادینه شده یا سیستم اطلاعات توانمندی برای رصد تمام فعالیت های اقتصادی داشته باشد.
ابوالفضل عباسچیان افزود: مالیات به دنبال توزیع ثروت و جلوگیری از افزایش فاصله طبقاتی است و حتی در مواردی از اقشار فرودست جامعه دریافت نمی شود.
وی یادآورشد: پیشنهاد می شود، بدهی مالیاتی هر شخصی که قصد نامزدی برای هر نوع انتخاباتی را دارد، رصد و ارزیابی شود تا به دنبال آن میزان قانون مداری شخص روشن گردد.
عباسچیان با بیان اینکه برخی مواقع درآمد وصولی استان ها بیش از رقم مصوب می شود، خواستار تخصیص رقم مصوب به خود استان ها برای هزینه کرد آن در امور جاری شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور را خروج ارز برای موارد غیر ضروری و مهم خواند و بر لزوم ساماندهی هزینه کرد ارز برای واردات محصولات فاقد ارزش مالی در وزارت اقتصاد و دارایی و گمرک ایران تاکید کرد.
3001/6085

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال