İslami-İran Kalkınma Modeli için milli diyalog

Tahran, IRNA- 'İslami-İran Kalkınma Modeli' metnini içeren belgenin yayınlanması, milli mutabakat ve diyalogun güçlenmesi için elverişli bır fırsat sunuyor. İran'ın gelecek 50 yıllık perspektifini hem ülke kapasiteleri, hem de milli ülkü ve talepler temelinde gözler önüne seren bu belge, eleştirilebilen ve hakkında yorum yapılabilen çeşitli ilkeleri barındırması açısından toplumun farklı katmanlarının sahip oldukları görüşlerini dile getirmelerine imkan sağlamayabilir.

Bu belgede yer alan ilkeler hakkında fikir alışverişinde bulunması ve görüşlerin ortaya konması için fikir erbabı ve uzmanlara görüşlerini belirtme fırsatı verilmeli ve kamuoyunun güveninin kazanılmasına yardımcı olan uygun bir ortamın oluşturulması gerekmektedir.

Tabi diyalog, farklı ve karşıt görüşlerin her türlü zihni, görülebilir, gerçek veya hayali engeller olmaksızın dile getirilebilmesi ile anlam kazanır. Diyalog ve düşünsel tartışma, yararlı ve yol gösterici bir nitelik kazanmak için ciddi tenkitleri içermeli, aynı zamanda lehimizde olan ve fikirlerimizle örtüşen argümanları sunmak için de fırsat sağlamalıdır.

Kuşkusuz İran toplumu dinamik bir toplum olarak ülkenin ana ve temel konuları ile ilgili farklı görüş ve yorumlara sahiptir ve ülkede önemli meselelere ilişkin sadece bir ana görüş hakim değildir. Zaten ülkenin dinamik ve düşünsel açıdan zengin olması için ülkede yaşayan çok sayıda fikir erbabı ile teorisyenler ve yorumcular her konu ile ilgili farklı yaklaşım ve perspektifler aracılığıyla ülke meselelerini ele almalıdırlar.

Ülkede çeşitli düşünsel ve teorik unsurların var olmasından dolayı 'İslami-İran Kalkınma Modeli' belgesindeki ilkeler, milli diyalogun temelini oluşturmalı ve fikir sahibi uzmanlarla bilim insanları bu çerçevede geniş çaplı tartışma ve diyalog yürütmelidir.

Bu belge ile ilgili bir diğer önemli husus, belgenin kamuoyuna sunulmasının bizzat İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei tarafından yapılması ve belgenin bir bütün hale gelmesi ve hakkında yorumların yapılması için herkesin en üst düzeyde tartışmalara katılmaya ve görüşünü dile getirmeye davet edilmesidir. Ayetullah Hamanei'nin belge ile ilgili olası eksikliklerin giderilmesi ve belgenin son halini alması için iki yıllık bir sürenin öngörülmesi, bir tarihi tecrübenin oluşması için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Bu çerçevede fikir ve düşün erbabının ülkenin uzun vadedeki ülkülerine yönelik ulusal yol haritası ile ilgili kendi görüş ve düşüncelerini anlatmalı ve basın da bu konuda üzerine düşeni yaparak 'İslami-İran Kalkınma Modeli' hakkında milli diyalogun yapılması için gereken ortamı oluşturmalıdır.

Öğretim görevlisi ve IRNA Genel Müdürü Seyyid Ziya Haşimi

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9489برچسب ها