Ayetullah Hamenei: Farsça şiir her zaman hikmet ve ahlak içerikli olmuştur

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Farsça şiirinin her zaman hikmet ve ahlak dolu, düşünce derinliği ve umut yaratmada rol sahibi olduğunu belirterek, günümüz şiirinde de bunların korunması gerektiğini söyledi.

Farsça dili hocaları ve şairlerle İftar merasiminde bir araya gelen Ayetullah Hamenei, genç şairlerin şiir alanında kattıklarının takdire şayan olduğunu belirterek, Farsça şiirinin tarih boyunca afif ve mahcup şiir olduğunu ve bunun korunması ve kalıcılaştırılması gerektiğin söyledi.

İslam inkılabı rehberi söz konusu görüşmede, diyalogla 'adalet, mukavemet ve ahlaki faziletlerin yayılması' gibi konularda şairlere çok büyük görev düştüğünü belirterek, 'Farsça şiir her zaman ahlak ve hikmetle doludur; düşüncenin derinleşmesi ve oluşması ile ümit için önemli rol oynamıştır ve bu özellik ve haleti ruhiye bugünkü şiirde de öne çıkarılmalıdır' dedi.

İran İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Farsça şiirinin tarih boyunca, 'iffetli ve mahcup' olarak kaldığını belirtirken, ''bu iffet ve paklığının aynı şekilde korunması için çalışınız' dedi.

İslam inkılabı rehberi, inkılap muhaliflerinin şiiri bozmak ve düşüncede yüzeyselleşme, uygulamada laubalilik ve siyasette hayal kırıklığı ile düşman karşısında kayıtsız kalmak' gibi meselelerde yatırımları ve çabalarına işaretle ''bu çabalar karşısında, 'hikmet, ciddiyet, çaba ve icraatta disiplin, iyi düşünme, kimliğin güçlenmesi ve düşman karşısında mücadele' şiirin seçkin özelliklerindendir dedi.

İslam inkılabı rehberi, ayrıca güzel türkü ve musikiyi de sosyal hareketlerin oluşması için yararlı ve son derece etkili olarak nitelerken, ''halkın şiire olan ilgisini, toplumun ihtiyaç duyduğu kavramları en iyi şekilde kullanmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Bu görüşmede şairlerden 31 kişi İslam İnkılabı rehberinin huzurunda kendi şiirlerini okudular. Ayrıca bu tören öncesi şairler İslam inkılabı rehberini yakından ziyaret ederek kendi eserlerini Ayetullah Hamenei’ye takdim etme fırsatı buldular.

Bu tören sonrası akşam ve yatsı namazları cemaat halinde İslam inkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei’nin imamlığında kılındı ve daha sonra topluca iftarlar açıldı.

Twitter'da Takip Ediniz.

@Irna_Turkishبرچسب ها