رییس جمهور اصلاحیه قانون مدیریت مصرف سوخت را ابلاغ کرد

رییس جمهور اصلاحیه قانون مدیریت مصرف سوخت را ابلاغ کرد

تهران - ایرنا - رئیس جمهوری تصویبنامه هیات دولت درباره قانون اصلاح ماده 1 قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

14:53 - 1396/04/04
بخشی از آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شد

بخشی از آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394- را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

10:46 - 1396/04/04
جهانگیری اصلاح مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای آزادراه اصفهان را ابلاغ کرد

جهانگیری اصلاح مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای آزادراه اصفهان را ابلاغ کرد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات دولت درباره اصلاح تصویب نامه موضوع مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای آزادراه چهار خطه کنار گذرغربی اصفهان را برای اجرا ابلاغ کرد.

10:44 - 1396/04/04
مصوبه تعیین تکالیف دستگاه‌‌ها برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص ‏های سهولت انجام کسب و کار ابلاغ شد

مصوبه تعیین تکالیف دستگاه‌‌ها برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص ‏های سهولت انجام کسب و کار ابلاغ شد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره تعیین تکالیف دستگاه ‌ها برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص ‏های سهولت انجام کسب و کار و مقررات‌زدایی را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

9:24 - 1396/04/04
جهانگیری مصوبه نحوه خرید تضمینی گندم برای سال 1396 را ابلاغ کرد

جهانگیری مصوبه نحوه خرید تضمینی گندم برای سال 1396 را ابلاغ کرد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه هیات دولت درباره نحوه خرید تضمینی گندم برای سال 1396 را برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

14:45 - 1396/04/03
بخشی از آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1396 ابلاغ شد

بخشی از آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1396 ابلاغ شد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

13:45 - 1396/04/03
مصوبه دولت برای مشارکت ایران در افزایش سهام سرمایه شرکت اسلامی ابلاغ شد

مصوبه دولت برای مشارکت ایران در افزایش سهام سرمایه شرکت اسلامی ابلاغ شد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره مشارکت ایران در دومین دور افزایش سهام سرمایه شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی (ICD) را برای اجرا ابلاغ کرد.

11:55 - 1396/04/03
جهانگیری مجوز ورود ماشین‌ آلات راه‌سازی و معدنی را ابلاغ کرد

جهانگیری مجوز ورود ماشین‌ آلات راه‌سازی و معدنی را ابلاغ کرد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درباره مجوز ورود و ترخیص ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی غیراسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی تا پایان سال 1397 را با ارز متقاضی و رعایت شرایط مندرج در مصوبه ابلاغ کرد.

11:14 - 1396/04/03
جهانگیری تغییرات جدید تقسیمات کشوری را برای اجرا ابلاغ کرد

جهانگیری تغییرات جدید تقسیمات کشوری را برای اجرا ابلاغ کرد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه های هیات وزیران درباره تغییرات جدید تقسیمات کشوری را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.

10:33 - 1396/04/03
اصلاح آیین ‏نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ابلاغ شد

اصلاح آیین ‏نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ابلاغ شد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره اصلاح آیین ‏نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

10:22 - 1396/03/31
جهانگیری بخشی از آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 1396 را ابلاغ کرد

جهانگیری بخشی از آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 1396 را ابلاغ کرد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

9:28 - 1396/03/30
جهانگیری نحوه قرارداد اجرای آزادراه شیراز- سپیدان را ابلاغ کرد

جهانگیری نحوه قرارداد اجرای آزادراه شیراز- سپیدان را ابلاغ کرد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران را درباره نحوه قرارداد اجرای آزادراه شیراز- سپیدان برای اجرا به به وزارت راه وشهرسازی ابلاغ کرد.

12:24 - 1396/03/13
چگونگی قرارداد اجرای آزادراه بندر شهید رجایی - ایسین - تونل شهید میرزایی ابلاغ شد

چگونگی قرارداد اجرای آزادراه بندر شهید رجایی - ایسین - تونل شهید میرزایی ابلاغ شد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران را درباره چگونگی قرارداد اجرای آزاد راه بندر شهید رجایی - ایسین - تونل شهید میرزایی برای اجرا ابلاغ کرد.

11:21 - 1396/03/13
جهانگیری چگونگی قرارداد اجرای آزادراه کنارگذر شمالی اراک را ابلاغ کرد

جهانگیری چگونگی قرارداد اجرای آزادراه کنارگذر شمالی اراک را ابلاغ کرد

تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره چگونگی قرارداد اجرای آزادراه کنارگذر شمالی اراک را ابلاغ کرد.

10:48 - 1396/03/13
اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل و سرمازدگی

جهانگیری ابلاغ کرد

اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل و سرمازدگی

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران را درباره اختصاص اعتبار به مبلغ یک هزار و 663 میلیارد و 668 میلیون ریال برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان فارس ابلاغ کرد.

9:51 - 1396/03/13
اختصاص 15 میلیارد ریال برای جبران خسارات ناشی از حادثه معدن زغال سنگ یورت استان گلستان

جهانگیری ابلاغ کرد؛

اختصاص 15 میلیارد ریال برای جبران خسارات ناشی از حادثه معدن زغال سنگ یورت استان گلستان

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره اختصاص اعتبار 15 میلیارد ریال برای جبران خسارات ناشی از حادثه معدن زغال سنگ زمستان یورت شهرستان آزادشهر استان گلستان را برای اجرا ابلاغ کرد.

9:14 - 1396/03/13
جهانگیری اختصاص اعتبار به آسیب دیدگان مناطق کالپوش استان سمنان را ابلاغ کرد

جهانگیری اختصاص اعتبار به آسیب دیدگان مناطق کالپوش استان سمنان را ابلاغ کرد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره اختصاص اعتبار به آسیب دیدگان ناشی از زلزله درمناطق روستایی بخش کالپوش شهرستان میامی در استان سمنان را ابلاغ کرد.

11:1 - 1396/03/10
اختصاص بیش از 1166 میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت ناشی از سیل در کرمان

جهانگیری ابلاغ کرد؛

اختصاص بیش از 1166 میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت ناشی از سیل در کرمان

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درباره اختصاص یک هزار و 166 میلیارد و 770 میلیون ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی ناشی از سیل در استان کرمان را ابلاغ کرد.

10:28 - 1396/03/10
اختصاص 22 میلیارد ریال اعتبار برای حوادث غیرمترقبه خوزستان

جهانگیری ابلاغ کرد:

اختصاص 22 میلیارد ریال اعتبار برای حوادث غیرمترقبه خوزستان

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه هیات دولت درباره اختصاص 22 میلیارد ریال اعتبار به استانداری خوزستان برای بازسازی تاسیسات زیربنایی و بخش‌های خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه را ابلاغ کرد.

9:38 - 1396/03/10
جهانگیری آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری را ابلاغ کرد

جهانگیری آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری را ابلاغ کرد

تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌ های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

9:28 - 1396/03/10
روحانی قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد

روحانی قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد

تهران - ایرنا - رئیس جمهوری قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور را برای اجرا به مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی ودارایی ابلاغ کرد .

9:2 - 1396/03/10
روحانی قانون موافقتنامه همکاریهای اقتصادی ایران و لهستان را ابلاغ کرد

روحانی قانون موافقتنامه همکاریهای اقتصادی ایران و لهستان را ابلاغ کرد

تهران - ایرنا - رئیس جمهوری قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی ودارایی ابلاغ کرد.

8:31 - 1396/03/09
لایحه موافقتنامه حمایت از سرمایه گذاری بین ایران و لوکزامبورگ به مجلس ارسال شد

لایحه موافقتنامه حمایت از سرمایه گذاری بین ایران و لوکزامبورگ به مجلس ارسال شد

تهران- ایرنا- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین ایران و لوکزامبورگ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

8:57 - 1396/03/08
لایحه عضویت ایران در همکاری های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا -اقیانوسیه تقدیم مجلس شد

لایحه عضویت ایران در همکاری های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا -اقیانوسیه تقدیم مجلس شد

تهران - ایرنا - رئیس جمهوری لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا -اقیانوسیه را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد .

8:57 - 1396/03/08
بیش از 9 هزار میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در هفت استان کشور اختصاص یافت

در جلسه هیات وزیران به ریاست دکتر روحانی؛

بیش از 9 هزار میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در هفت استان کشور اختصاص یافت

تهران - ایرنا - هیات وزیران با اختصاص مبلغ 9 هزار و 710 میلیارد و 54 میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در مناطق روستایی، تأمین هزینه ناشی از امهال تسهیلات دریافتی صاحبان لنج های خسارت دیده و بازسازی تأسیسات زیربنایی سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه در استان های سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، هرمزگان، کرمان و همدان موافقت کرد.

20:51 - 1396/02/31
ابلاغ تکالیف و طرح های اولویت دار 10 دستگاه اجرایی برای اجرا در سال 96

از سوی معاون اول رییس جمهوری؛

ابلاغ تکالیف و طرح های اولویت دار 10 دستگاه اجرایی برای اجرا در سال 96

تهران - ایرنا - معاون اول رییس جمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تکالیف و طرح های اولویت دار 10 دستگاه اجرایی (مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) برای اجرا در سال 96 را ابلاغ کرد.

17:48 - 1396/02/31
اختصاص 406 میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات زلزله در استان خراسان رضوی ابلاغ شد

اختصاص 406 میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات زلزله در استان خراسان رضوی ابلاغ شد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره اختصاص مبلغ 406 میلیارد و 370 میلیون ریال برای جبران خسارات بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از زلزله استان خراسان رضوی را برای اجرا ابلاغ کرد.

12:50 - 1396/02/24
مصوبه دولت درمورد انتقال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی ابلاغ شد

مصوبه دولت درمورد انتقال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی ابلاغ شد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره انتقال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

12:27 - 1396/02/24
جهانگیری اختصاص اعتبار برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل استان آذربایجان غربی را ابلاغ کرد

جهانگیری اختصاص اعتبار برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل استان آذربایجان غربی را ابلاغ کرد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درمورد اختصاص مبلغ 287 میلیارد و 655 میلیون ریال برای جبران خسارات بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از سیل استان آذربایجان غربی را جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

11:0 - 1396/02/24
اختصاص اعتبار برای جبران خسارت های ناشی از سیل استان کردستان

جهانگیری ابلاغ کرد؛

اختصاص اعتبار برای جبران خسارت های ناشی از سیل استان کردستان

تهران- ایرنا- معاول اول رئیس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران را درباره اختصاص مبلغ 120 میلیارد و 250 میلیون ریال برای جبران خسارات و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده ناشی از سیل استان کردستان ابلاغ کرد.

10:2 - 1396/02/24
صفحه 1 از 9 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9