تربیت نیروی انسانی ماهر زمینه کاهش بیکاری را فراهم می کند

تهران بزرگ- ایرنا- مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران گفت:تربیت نیروی انسانی ماهر موجب کاهش بیکاری می شود.

ˈحمیدرضا خانپورˈ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ارائه آموزش های موثر از سوی این اداره کل افزود: آموزش های فنی و حرفه ای با تربیت نیروی انسانی ماهر و ارتقای توانایی آنان در تبدیل علم و دانش به مهارت، زمینه ساز اشتغال مولد و پایدار است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی یاوران مهارت آموزی در استان هستند گفت:با استفاده از فن آوری روز و با سرمایه گذاری بخش خصوصی می توانیم زمینه اشتغال را فراهم کنیم .
خانپور هدف اصلی ارائه آموزش های فنی و حرفه ای را ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای مهارت جوانان دانست.
وی اظهار کرد:در شرایط کنونی، برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش نیازمند ارتقای مهارت و توانمندسازی نیروی انسانی هستیم.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران ،توسعه آموزش های محصول محور، توسعه بخش خصوصی، مشارکت در شناسایی نیاز بازار کار در حرفه های مختلف و همکاری در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی اشتغال پایدار را از اولویت های آموزش فنی و حرفه ای برشمرد.
وی با اشاره به بازدید از موسسات کارآموزی آزاد اسلامشهر و شهریار افزود: با کسب مهارت های آموزش ایمنی و بهداشت کار از بروز حوادث ناشی از کار جلوگیری می شود.
خانپور گفت:افرادی که این آموزش ها را سپری کنند از خدمات و مزایای تامین اجتماعی از قبیل بازنشستگی ،ازکارافتادگی و مستمری بهره مند می شوند.
تهرام/7244/1600 /

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال