وزیر آزموده را دوباره آزمودن خطاست

وزیر آزموده را دوباره آزمودن خطاست

روزنامه پیام سمنان در ستون سرمقاله امروز، بیست و یکم مهر 97، مطلبی با عنوان «وزیر آزموده را دوباره آزمودن خطاست» به قلم منصور فرزامی منتشر کرد.

شنبه, مهر 21, 1397 8:42
رفتارهای سیاسی ایرانیان، فاصله‌ ای به بلندای نفت تا عقل!

رفتارهای سیاسی ایرانیان، فاصله‌ ای به بلندای نفت تا عقل!

روزنامه پیام سمنان در ستون سرمقاله امروز، نوزدهم مهر 97، مطلبی با عنوان «رفتارهای سیاسی ایرانیان، فاصله‌ای به بلندای نفت تا عقل!» به قلم حسین زیاری منتشر کرد.

پنجشنبه, مهر 19, 1397 8:19
هفته‌ عاملان تامین امنیت و نظم

هفته‌ عاملان تامین امنیت و نظم

روزنامه پیام سمنان در ستون سرمقاله امروز، هفدهم مهر 97، مطلبی با عنوان «هفته‌ عاملان تامین امنیت و نظم » به قلم منصور فرزامی منتشر کرد.

سه شنبه, مهر 17, 1397 8:14
چند نکته درباره برپایی اجلاسیه نماز در استان

چند نکته درباره برپایی اجلاسیه نماز در استان

روزنامه پیام سمنان در ستون سرمقاله امروز، شانزدهم مهر، مطلبی با عنوان «چند نکته درباره برپایی اجلاسیه نماز در استان» به قلم روح الله ساعدی منتشر کرد.

دوشنبه, مهر 16, 1397 9:49
تا نگرید طفل کی نوشد لبن

تا نگرید طفل کی نوشد لبن

روزنامه پیام سمنان در ستون سرمقاله امروز، پانزدهم مهر، مطلبی با عنوان «تا نگرید طفل کی نوشد لبن» به قلم ابوالقاسم کواکبیان منتشر کرد.

یکشنبه, مهر 15, 1397 10:18
هرکس زور دارد لزوما حق ندارد

هرکس زور دارد لزوما حق ندارد

روزنامه پیام سمنان در ستون سرمقاله امروز، یازدهم مهر خود مطلبی با عنوان « هرکس زور دارد لزوما حق ندارد» به قلم علی اکبر مختاری منتشر کرد.

چهارشنبه, مهر 11, 1397 11:29
انتقال آب از دریای خزر، طرح ملی است

روزنامه

انتقال آب از دریای خزر، طرح ملی است

روزنامه پیام سمنان در ستون سرمقاله امروز، دهم مهر خود مطلبی با عنوان «انتقال آب از دریای خزر، طرح ملی است» به قلم منصور فرزامی منتشر کرد.

سه شنبه, مهر 10, 1397 13:43
اجرای دقیق قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

اجرای دقیق قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

روزنامه پیام سمنان در ستون سرمقاله امروز، نهم مهر خود مطلبی با عنوان «اجرای دقیق قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» به قلم روح الله ساعدی منتشر کرد.

دوشنبه, مهر 09, 1397 12:34
دیپلماسی قوی برای آرامش بازار

دیپلماسی قوی برای آرامش بازار

روزنامه پیام سمنان در ستون سرمقاله امروز، هشتم مهر خود مطلبی با عنوان «دیپلماسی قوی برای آرامش بازار» به قلم ابوالقاسم کواکبیان منتشر کرد.

یکشنبه, مهر 08, 1397 9:21
اقتصاد رانتی و هراس از تکنولوژی

اقتصاد رانتی و هراس از تکنولوژی

روزنامه پیام سمنان در ستون سرمقاله امروز چهارم مهر خود مطلبی با عنوان «اقتصاد رانتی و هراس از تکنولوژی» به قلم علی اکبر مختاری منتشر کرد.

چهارشنبه, مهر 04, 1397 8:27
مکتب عشق و بعد عاطفی

مکتب عشق و بعد عاطفی

روزنامه پیام سمنان در ستون سرمقاله امروز سوم مهر خود مطلبی با عنوان «مکتب عشق و بعد عاطفی» به قلم منصور فرزامی منتشر کرد.

سه شنبه, مهر 03, 1397 17:0
ریشه تروریسم کجاست؟

ریشه تروریسم کجاست؟

روزنامه پیام سمنان در ستون سرمقاله امروز 2 مهر ماه خود مطلبی با عنوان «ریشه تروریسم کجاست؟» به قلم روح الله ساعدی منتشر کرد.

دوشنبه, مهر 02, 1397 8:53
شناخت مقصد عالی امام حسین (ع)

شناخت مقصد عالی امام حسین (ع)

روزنامه پیام سمنان در ستون سرمقاله خود مطلبی با عنوان «شناخت مقصد عالی امام حسین (ع)» به قلم ابوالقاسم کواکبیان منتشر کرد.

یکشنبه, شهریور 25, 1397 11:4
جوانان بی ‌نصیب از جوانی

جوانان بی ‌نصیب از جوانی

روزنامه پیام سمنان در بخش سرمقاله خود مطلبی با عنوان 'جوانان بی نصیب از جوانی' به قلم فرهنگ شکوهی منتشر کرد.

پنجشنبه, شهریور 22, 1397 8:37
به آینده‌ای روشن سلام کنیم

به آینده‌ای روشن سلام کنیم

روزنامه پیام سمنان در سرمقاله خود مطلبی به عنوان 'به آینده روشن سلام کنیم' به قلم حسین زیاری منتشر کرد.

چهارشنبه, شهریور 21, 1397 7:50
محرم و حماسه‌ حسین‌(ع)

محرم و حماسه‌ حسین‌(ع)

روزنامه پیام سمنان سمنان روز سه شنبه در ستون سرمقاله خود مطلبی با عنوان 'محرم و حماسه حسین (ع)' به قلم منصور فرزامی منتشر کرد.

سه شنبه, شهریور 20, 1397 9:31
مبلمان شهری

مبلمان شهری

پایگاه اطلاع رسانی شاهرود نیوز در ستون یادداشت خود مطلبی با عنوان «مبلمان شهری» به قلم آرش امیری منتشر کرده است.

دوشنبه, شهریور 19, 1397 12:35
نبود زیرساخت‌ها بر دوش فرومد سنگینی می‌کند

نبود زیرساخت‌ها بر دوش فرومد سنگینی می‌کند

پایگاه خبری میامی نیوز در ستون یادداشت خود مطلبی با عنوان 'نبود زیرساخت‌ها بر دوش فرومد سنگینی می‌کند' به قلم محمد محمدی منتشر کرد.

یکشنبه, شهریور 18, 1397 8:33
بهره شهر سمنان از باغ ها؛ راه دیگر می باید

بهره شهر سمنان از باغ ها؛ راه دیگر می باید

پایگاه اطلاع رسانی سمنان لاین در ستون دیدگاه خود مطلبی با عنوان 'بهره شهر سمنان از باغ ها؛ راه دیگر می باید' به قلم ابراهیم علومی را منتشر کرده است.

شنبه, شهریور 17, 1397 11:33
تطبیق مدیریت با اقتضائات زمان

تطبیق مدیریت با اقتضائات زمان

روزنامه پیام استان سمنان روز پنجشنبه در شماره چهار هزار و 850 سرمقاله ای با عنوان «تطبیق مدیریت با اقتضائات زمان» به قلم غلامرضا قدس منتشر کرد.

پنجشنبه, شهریور 15, 1397 14:28
تحول اداری؛ دیوارهای دور دانشگاه ‌ها را فرو بریزید

تحول اداری؛ دیوارهای دور دانشگاه ‌ها را فرو بریزید

روزنامه پیام استان سمنان روز چهارشنبه در شماره چهار هزار و 849 سرمقاله ای با عنوان ' تحول اداری؛ دیوارهای دور دانشگاه ‌ها را فرو بریزید' به قلم حسین زیاری منتشر کرد.

چهارشنبه, شهریور 14, 1397 9:31
خبرهای ناخوشایند از فضای کارگری

خبرهای ناخوشایند از فضای کارگری

روزنامه پیام استان سمنان روز سه شنبه در شماره چهار هزار و 848 سرمقاله ای با عنوان ' خبرهای ناخوشایند از فضای کارگری' به قلم منصور فرزامی منتشر کرد.

سه شنبه, شهریور 13, 1397 9:0
عادت های فرهنگی و مشکلات اقتصادی

عادت های فرهنگی و مشکلات اقتصادی

روزنامه پیام استان سمنان روز دوشنبه در شماره چهار هزار و 847 سرمقاله ای با عنوان 'عادت های فرهنگی و مشکلات اقتصادی' به قلم روح الله ساعدی منتشر کرد.

دوشنبه, شهریور 12, 1397 11:8
لزوم اعتمادسازی

لزوم اعتمادسازی

روزنامه پیام استان سمنان روز یکشنبه در شماره چهار هزار و 846 سرمقاله ای با عنوان 'لزوم اعتمادسازی' به قلم ابوالقاسم کواکبیان منتشر کرد.

یکشنبه, شهریور 11, 1397 9:53
پرسش از دولت روحانی به گونه‌ ای دیگر

پرسش از دولت روحانی به گونه‌ ای دیگر

روزنامه پیام استان سمنان روز شنبه در شماره چهار هزار و 845 سرمقاله ای با عنوان ' پرسش از دولت روحانی به گونه‌ای دیگر' به قلم منصور فرزامی منتشر کرد.

شنبه, شهریور 10, 1397 8:3
صفحه 1 از 16 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >

بیشتر ...