نیروهای لایق بومی فراموش نشوند

نیروهای لایق بومی فراموش نشوند

روزنامه پیام استان سمنان روز سه شنبه در سرمقاله شماره چهار هزار و 839 مطلبی با عنوان 'نیروهای لایق بومی فراموش نشوند' را به قلم منصور فرزامی منتشر کرد.

سه شنبه, مرداد 30, 1397 8:48
طرح بازآفرینی شهری، ویترین خدمات دولت در استان

طرح بازآفرینی شهری، ویترین خدمات دولت در استان

روزنامه پیام استان سمنان روز دوشنبه در سرمقاله شماره چهار هزار و 838 مطلبی با عنوان 'طرح بازآفرینی شهری، ویترین خدمات ارزنده دولت در استان' را به قلم روح الله ساعدی منتشر کرد.

دوشنبه, مرداد 29, 1397 8:55
آن روی روز خبرنگار

آن روی روز خبرنگار

روزنامه پیام استان سمنان روز سه شنبه در سر مقاله شماره چهار هزار و 833 خود مطلبی با عنوان ' آن روی روز خبرنگار ' را به قلم منصور فرزامی منشر کرد.

سه شنبه, مرداد 23, 1397 7:10
نقش مردم در جنگ اقتصادی

نقش مردم در جنگ اقتصادی

روزنامه پیام استان سمنان روز یکشنبه در سرمقاله شماره چهار هزار و 831 خود مطلبی با عنوان ' نقش مردم در جنگ اقتصادی ' را به قلم ابوالقاسم کواکبیان منتشر کرد.

یکشنبه, مرداد 21, 1397 8:29
استیضاح وزیر کار، مقوله پارتی بازی و فقدان نظام حزبی

استیضاح وزیر کار، مقوله پارتی بازی و فقدان نظام حزبی

روزنامه پیام استان سمنان روز شنبه در سرمقاله شماره چهار هزار و 830 مطلبی با عنوان 'استیضاح وزیر کار، مقوله پارتی بازی و فقدان نظام حزبی' به قلم عبدالرحمن حسنی‌فر منتشر کرده است.

شنبه, مرداد 20, 1397 11:47
در دفاع از مقاومت‌های فردی، تقدیم به تمام افشاگران

در دفاع از مقاومت‌های فردی، تقدیم به تمام افشاگران

روزنامه پیام استان سمنان روز سه شنبه در سرمقاله شماره چهار هزار و 828 خود مطلبی با عنوان ' در دفاع از مقاومت‌های فردی، تقدیم به تمام افشاگران ' به قلم حسین زیاری، منتشر کرده است.

چهارشنبه, مرداد 17, 1397 8:22
لزوم مدیریت در روزهای سخت

لزوم مدیریت در روزهای سخت

روزنامه پیام استان سمنان روز سه شنبه در سرمقاله شماره چهار هزار و 827 خود مطلبی با عنوان ' لزوم مدیریت در روزهای سخت ' را بدون ذکر نویسنده آن، منتشر کرده است.

سه شنبه, مرداد 16, 1397 10:15
اعتماد عمومی در جامعه شهری استان

اعتماد عمومی در جامعه شهری استان

روزنامه پیام استان سمنان روز دوشنبه در سرمقاله شماره چهار هزار و 826 خود مطلبی با عنوان ' اعتماد عمومی در جامعه شهری استان ' به قلم روح الله ساعدی منتشر کرد.

دوشنبه, مرداد 15, 1397 7:9
حفظ حقوق و کرامت انسانی

حفظ حقوق و کرامت انسانی

روزنامه پیام استان سمنان روز یکشنبه در سرمقاله شماره چهار هزار و 825 خود مطلبی با عنوان ' حفظ حقوق و کرامت انسانی ' به قلم ابوالقاسم کواکبیان منتشر کرد.

یکشنبه, مرداد 14, 1397 7:13
غفلت از رکن چهارم دموکراسی چرا؟

غفلت از رکن چهارم دموکراسی چرا؟

روزنامه پیام استان سمنان روز شنبه در سرمقاله شماره چهار هزار و 824 خود مطلبی با عنوان ' غفلت از رکن چهارم دموکراسی چرا؟' به قلم منصور فرزامی منتشر کرد.

شنبه, مرداد 13, 1397 7:52
به نام باز نشستگان، به کام مدیران همیشه در صحنه

به نام باز نشستگان، به کام مدیران همیشه در صحنه

روزنامه پیام استان سمنان روز پنجشنبه در سرمقاله شماره چهار هزار و 823 خود مطلبی با عنوان ' به نام باز نشستگان، به کام مدیران همیشه در صحنه ' به قلم غلامرضا قدس منتشر کرد.

پنجشنبه, مرداد 11, 1397 7:12
درس‌ های مدیریتی از جام جهانی فوتبال

درس‌ های مدیریتی از جام جهانی فوتبال

روزنامه پیام استان سمنان روز چهارشنبه در سرمقاله شماره چهار هزار و 822 خود مطلبی با عنوان ' درس‌ های مدیریتی از جام جهانی فوتبال ' به قلم حسین زیاری منتشر کرد.

چهارشنبه, مرداد 10, 1397 7:37
حضور شایسته‌ها مقصود قانون

حضور شایسته‌ها مقصود قانون

روزنامه پیام استان سمنان روز سه شنبه در سر مقاله شماره چهار هزار و 821 خود مطلبی با عنوان ' حضور شایسته ‌ها مقصود قانون' به قلم منصور فرزامی منتشر کرد.

سه شنبه, مرداد 09, 1397 6:52
سندهای راهبردی استان ، بایدها و نبایدها

سندهای راهبردی استان ، بایدها و نبایدها

روزنامه پیام استان سمنان روز دوشنبه در سرمقاله شماره چهار هزار و 820 خود مطلبی با عنوان 'سندهای راهبردی استان ، بایدها و نبایدها ' به قلم روح ‌الله ساعدی منتشر کرد.

دوشنبه, مرداد 08, 1397 6:42
مبارزه با مفسدان دانه درشت

مبارزه با مفسدان دانه درشت

روزنامه پیام استان سمنان روز یکشنبه در سرمقاله شماره چهار هزار و 819 خود مطلبی با عنوان ' مبارزه با مفسدان دانه درشت ' به قلم ابوالقاسم کواکبیان منتشر کرد.

یکشنبه, مرداد 07, 1397 6:51
هر سخن را جایگاهی هست

هر سخن را جایگاهی هست

روزنامه پیام استان سمنان روز شنبه در سرمقاله شماره چهار و 818 خود مطلبی با عنوان ' هر سخن را جایگاهی هست ' به قلم منصور فرزامی منتشر کرد.

شنبه, مرداد 06, 1397 8:25
توسعه اقتصادی یا محیط زیست؟

توسعه اقتصادی یا محیط زیست؟

روزنامه پیام استان سمنان روز چهارشنبه در سرمقاله شماره چهار هزار و 815 خود مطلبی با عنوان ' توسعه اقتصادی یا محیط زیست؟' به قلم حسین زیاری منتشر کرد.

چهارشنبه, مرداد 03, 1397 7:26
دو خبر مسرت ‌بخش تربیتی و حقوقی

دو خبر مسرت ‌بخش تربیتی و حقوقی

روزنامه پیام استان سمنان روز سه شنبه در سر مقاله شماره چهار و 815 خود مطلبی با عنوان ' دو خبر مسرت بخش تربیتی و حقوقی ' را به قلم منصور فرزامی منتشر کرد.

سه شنبه, مرداد 02, 1397 7:41
تاثیرات مثبت تغییر تیم اقتصادی کابینه

تاثیرات مثبت تغییر تیم اقتصادی کابینه

روزنامه استان سمنان روز دوشنبه در سر مقاله چهار و 814 خود مطلبی با عنوان ' تاثیرات مثبت تغییر تیم اقتصادی کابینه' را به قلم روح اله ساعدی منتشر کرد.

دوشنبه, مرداد 01, 1397 14:16
علاج واقعه قبل از وقوع

علاج واقعه قبل از وقوع

روزنامه پیام استان سمنان روز یکشنبه در سرمقاله شماره چهار و 813 خود مطلبی با عنوان ' علاج واقعه قبل از وقوع ' به قلم ابوالقاسم کواکبیان منتشر کرد.

یکشنبه, تیر 31, 1397 7:6
صدا و سیما را تبدیل به یک نهاد ناکارآمد نکنید

صدا و سیما را تبدیل به یک نهاد ناکارآمد نکنید

روزنامه پیام استان سمنان روز پنجشنبه در سرمقاله شماره چهار هزار و 811 خود مطلبی با عنوان ' صدا و سیما را تبدیل به یک نهاد ناکارآمد نکنید' به قلم غلامرضا قدس منتشر کرد.

پنجشنبه, تیر 28, 1397 9:4
مهاجرپذیری در میدان ورزش

مهاجرپذیری در میدان ورزش

روزنامه پیام استان سمنان روز چهارشنبه در سرمقاله شماره چهار هزار و 810 خود مطلبی با عنوان 'مهاجرپذیری در میدان ورزش' به قلم حسین زیاری منتشر کرد.

چهارشنبه, تیر 27, 1397 6:54
معضل اعتیاد و طلاق در استان

معضل اعتیاد و طلاق در استان

روزنامه پیام استان سمنان روز سه شنبه در سر مقاله شماره چهار هزار و 809 خود مطلبی با عنوان ' معضل اعتیاد و طلاق در استان ' را به قلم منصور فرزامی منتشر کرد.

سه شنبه, تیر 26, 1397 8:4
بحران کم آبی و کشاورزی استان

بحران کم آبی و کشاورزی استان

روزنامه پیام استان سمنان روز دوشنبه در سرمقاله شماره چهار هزار 808 خود مطلبی با عنوان' بحران کم آبی و کشاورزی استان ' به قلم روح الله ساعدی منتشر کرد.

دوشنبه, تیر 25, 1397 9:18
تعامل با جهان با انسجام داخلی

تعامل با جهان با انسجام داخلی

روزنامه پیام استان سمنان روز یکشنبه در سرمقاله شماره چهار هزار 807 خود مطلبی با عنوان' تعامل با جهان با انسجام داخلی ' به قلم ابوالقاسم کواکبیان منتشر کرد.

یکشنبه, تیر 24, 1397 8:30
صفحه 1 از 14 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >

بیشتر ...