اطلاعیه پذیرش دکترای بدون آزمون دانشگاه فردوسی منتشر شد

مشهد- ایرنا- اطلاعیه پذیرش دانشجو از سوی دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد برای مقطع دکترای تخصصی بدون آزمون(استعداد درخشان ) سال تحصیلی 99-1398 منتشر شد.

در این اطلاعیه که روز یکشنبه منتشر شد آمده است: سامانه اینترنتی https://pooya.um.ac.ir/educ/exam/ به همین منظور از روز 26 فروردین جاری تا 16 اردیبهشت ماه آتی به مدت 20 روز برای متقاضیان فعال خواهد شد.
دانشگاه فردوسی مشهد در 102 رشته مقطع دکترا گنجایش پذیرش 114 دانشجوی استعداد درخشان را صرفا از میان متقاضیان ایرانی دارد.
بر اساس اطلاعیه دانشگاه فردوسی مشهد: ارائه درخواست و دارا بودن شرایط به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی نیست بنابراین به داوطلبان توصیه می‎شود مراحل و پیش نیازهای آزمون عادی ورود به دوره دکتری را رعایت کنند. ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺻﻮل ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر و تاییدیه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮی وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓناوری اﺳﺖ.
همچنین در این اطلاعیه تاکید شده است: داﻧﺸﮕﺎه فردوسی مشهد از ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ تاﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.
دانشگاه فردوسی مشهد سومین دانشگاه تاسیس شده در ایران پس از دانشگاههای تهران و تبریز با بیش از شش دهه قدمت هم اکنون 25 هزار دانشجو دارد که دو هزار و 500 نفر آنها در مقطع دکترا و شش هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد و بقیه در مقطع کارشناسی مشغول تحصیل هستند. 820 نفر عضو هیات علمی در دانشگاه فردوسی مشغول فعالیت هستند که 650 نفر از آنان دارای مدرک پی.اچ.دی و یا دارای رتبه استادی یا پروفسوری هستند. واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد نیز تاکنون 500 دانشجوی دکترا و 800 دانشجوی کارشناسی ارشد جذب نموده است.
2030/1858

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال